بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

آمار و روش های کمی در کتابداری و اطلاع رسانی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5355010003022
قابل تهیه از مراکز پخش
20,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آمار و احتمالات» و در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «آمار» هر یک به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار
بخش اول: آمار توصیفی
   فصل اول: مفاهیم اساسی آمار
   فصل دوم: توزیع داده های آماری
   فصل سوم: توصیف عددی نتیجه مشاهدات
   فصل چهارم: اندازه های پراکندگی
بخش دوم: آمار استنباطی
   فصل پنجم: نظریه مجموعه ها
   فصل ششم: مفهوم و اندازه احتمال
   فصل هفتم: متغیر تصادفی و توزیعها
   فصل هشتم: برآورد
   فصل نهم: آزمون فرض
   فصل دهم: آزمون اختلاف میانگین دو جامعه آماری
   فصل یازدهم: تحلیل واریانس یکطرفه
   فصل دوازدهم: آزمون مجذور کا
   فصل سیزدهم: همبستگی
   فصل چهاردهم: اصول پیش بینی
بخش سوم: کتابسنجی
   فصل پانزدهم: کلیاتی درباره کتابسنجی
پیوست
منابع و مآخذ
کتابشناسی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما