بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

آنالیز جمعیت شناختی

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب دربرگیرنده تحلیلها و پیش بینیهای جمعیت شناختی است برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در درس «تحلیل جمعیت شناختی» تدوین شده است.

پیشگفتار برگرداننده کتاب
پیشگفتار چاپ چهارم
سخنی چند درباره نمادهای به کار رفته در این کتاب
بخش نخست: ارائه جدولهای جمعیت شناختی
   فصل اول: پدیده های جمعیت شناختی در یک نسل
   فصل دوم: تداخل میان پدیدهها در یک نسل
   فصل سوم: توصیف پدیدهها در کوهورتهای ویژه
   فصل چهارم: نگرشی کلی به تصور ذهنی جدول
بخش دوم: داده های مشاهده و محاسبه های آماری ابتدایی
   فصل پنجم: نشانهگذاری در طی زمان
   فصل ششم: نرخها: تعریف، محاسبه و کاربرد آنها
بخش سوم: بررسی پدیده های جمعیت شناختی
   فصل هفتم: مرگ و میر
   فصل هشتم: جدولهای مرگ و میر
   فصل نهم: همسرگزینی، طلاق گیری
   فصل دهم: زایندگی، باروری
   فصل یازدهم: آنالیز تاریخچه های نسل سازی
   فصل دوازدهم: مهاجرت
بخش چهارم: جمعیتها
   فصل سیزدهم: ساختارها و فرزندزایی جمعیتها
   فصل چهاردهم: مدلهای جمعیت
   فصل پانزدهم: دورنماهای جمعیت
پیوستها
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما