loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

پیشگامان حکومتهای شیعی: تاریخ حمدانیان و فاطمیان

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده notify me

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درس اختیاری «خلفای فاطمی مصر و حمدانیان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

حمدانیان و فاطمیان، پیشگامان حکومتهای شیعی در جهان اسلام، هر دو در آخرین سالهای سده سوم هجری فرمانروایی خود را بنیان نهادند. آن یکی از جزیره در فراسوی میان رودان برخاست؛ از میان عرب تباران ترسا پیشین و تا دریای مدیترانه قلمرو خود را گستراند. راسخ دینانی که پیشینه زندگی شان بر پشت اسب گذشت، در مرزبانی از ثغور اسلام، شیعه باورانی که به دوستداری پیامبر و خاندانش بلند آوازه شدند. دوازده امامیانی آسان گیر و آسان گذر که از ستیز با دیگر آیین باوران پرهیز کردند. دلاور مردانی جنگاور که هیچگاه اندیشه برافکندن خلافت سنی را در سر نپروراندند؛ حمدانیان تغلبی تبار. دیگری اما علوی مردی بود. در دوردستهای باختر پدیدار شد. با پشتوانه بربرهای آفریقایی شمشیر برکشید و فرمانروایی سترگی بنیان نهاد. آباد سرزمینهایی را که گشود: از هند تا سیسیل، از شام تاصحرای افریقا؛ عرب و بربر، ترک و کرد، زنگی و رومی به سویش شتافتند. یهود و ترسا، سنی و شیعی، مسلمان و کافر به فرمانش درآمدند. سنی رهبران بغداد و قرطبه را به پیکار فراخواند. مسیح باوران مدیترانه ای را به سازش کشانید و چلیپا سرداران را رویاروی شد. مبلغانی را آموزش داد و به دور و نزدیکها رهسپارشان کرد تا آیین اسماعیلی را بپراکنند. اندیشه ورزانی پرورانید و ژرف اندیشه های رازورزانه ای پی نهاد. نهادها و آدابی را پی گذارد که فزون بر دو سده تاب آورد؛ خلافت فاطمی.

مقدمه
بخش اول: حمدانیان
   فصل اول: گستره و خاستگاه حمدانیان
   فصل دوم: حمدانیان موصل و دیار بکر
   فصل سوم: حمدانیان حلب
   فصل چهارم: روابط خارجی حمدانیان
   فصل پنجم: اجتماع و اقتصاد در جامعه حمدانی
بخش دوم: فاطمیان
   فصل اول: گستره فاطمیان
   فصل دوم: فاطمیان: از پیدایش در مشرق تا حکومت در مغرب
   فصل سوم: فاطمیان در مصر
   فصل چهارم: پایه های حکومت فاطمی
   فصل پنجم: روابط خارجی فاطمیان
پیوستها
کتاب شناسی
نمایه
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما