بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تاریخ ادبیات فرانسه - جلد اول: قرون وسطی و قرن شانزدهم

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5370310003022
قابل تهیه از مراکز پخش
15,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درس «تاریخ ادبیات فرانسه» تدوین شده است.

پیشگفتار
نظر کلی بر قرون وسطی
بخش اول: ادبیات فرانسه در قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی
    فصل اول: دوران پهلوانی و پیدایش نخستین منظومه های حماسی
    فصل دوم: ادبیات درباری و اشرافی (کورتوا)
    فصل سوم: ادبیات بورژوازی
    فصل چهارم: ادبیات آموزشی
بخش دوم: ادبیات فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
    فصل اول: نظر کلی بر اوضاع فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
    فصل دوم: تئاتر فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
    فصل سوم: شعر فرانسه در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی
بخش سوم: ادبیات فرانسه در قرن شانزدهم
    فصل اول: اوضاع و احوال کلی جامعة فرانسه در قرن شانزدهم میلادی
    فصل دوم: شکوفایی شعر فرانسه
    فصل سوم: تئاتر فرانسه در قرن شانزدهم
    فصل چهارم: نویسندگان بزرگ فرانسه در قرن شانزدهم
منابع برای مطالعه بیشتر
نمایه
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما