بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

تاریخ

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره صفویه» به ارزش 4 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، محققان و سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

پیشگفتار چاپ سوم
فصل اول: بررسی منابع
فصل دوم: زمینه های تشکیل دولت صفویه
فصل سوم: خاندان صفویه و سیر تاریخی آن تا روزگار شاه اسماعیل اول
فصل چهارم: تشکیل پادشاهی صفویه در ایران
فصل پنجم: سلطنت شاه تهماسب اول (930ـ984 هـ . ق)
فصل ششم: از مرگ شاه تهماسب اول تا جلوس شاه عباس اول (984ـ996 هـ . ق)
فصل هفتم: دوره سلطنت شاه عباس اول (996ـ1038 هـ . ق)
فصل هشتم: از مرگ شاه عباس اول تا سقوط اصفهان (1038ـ1135 هـ . ق)
فصل نهم: اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی دوره صفویه
فصل دهم: تشکیلات اداری
فصل یازدهم: هنر و صنعت
فصل دوازدهم: اوضاع فکری، فرهنگی و مذهبی در دوره صفویه
پیوست
منابع و مآخذ
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما