بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تاریخ خوارزمشاهیان

تاریخ

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان قسمتی از منبع اصلی درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی دوره خوارزمشاهیان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

مقدمه
فصل اول: خوارزم و خوارزمشاهیان
    گفتار اول: جغرافیای تاریخ خوارزم
    گفتار دوم: خوارزمشاهیان از آغاز تا تشکیل حکومت
    گفتار سوم: اقدامات سیاسی و نظامی سلطان تکش و چگونگی تشکیل حاکمیت
      خوارزمشاهی
    گفتار چهارم: چگونگی به قدرت رسیدن سلطان محمد خوارزمشاه و جانشینی سلطان
      جلال الدین
فصل دوم: مناسبات سیاسی خوارزمشاهیان
    گفتار اول: روابط خوارزمشاهیان با سلاجقه
    گفتار دوم: روابط خوارزمشاهیان با خلافت عباسی
    گفتار سوم: روابط خوارزمشاهیان و قراختاییان
    گفتار چهارم: روابط خوارزمشاهیان و اسماعیلیان نزاری
    گفتار پنجم: روابط خوارزمشاهیان و غوریان
    گفتار ششم: خوارزمشاهیان و مغولان
    گفتار هفتم: علل مؤثر در سقوط خوارزمشاهیان
فصل سوم: تشکیلات اداری، دیوان عصر خوارزمشاهیان
کتابنامه
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما