loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

تاریخ زبان فارسی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 53761 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
24,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی در درس «تاریخ زبان فارسی» و دانشجویان رشته های زبانهای باستانی ایران و زبان شناسی همگانی تهیه شده است؛ افزون بر آن، سایر علاقه مندان به زبان فارسی و همچنین کسانی که خواهان به دست آوردن اطلاعاتی درباره تاریخچه و تحول زبان فارسی هستند میتوانند از آن سود جویند.

کتاب «تاریخ زبان فارسی»، در روایتی مختصر و مفید تاریخ زبانهای ایرانی را از دوره باستان تا دوره نو دنبال میکند و نمونه هایی از زبان فارسی باستان و میانه با خط همان زمان همراه با آوانویسی و برگردان امروزی آورده شده است.

این کتاب در سه بخش تألیف شده است: بخش اوّل کتاب به زبان فارسی در دوره باستان - که از ورود ایرانیان به ایران، در حدود هزاره اول پیش از میلاد مسیح، آغاز میشود و با سقوط هخامنشیان پایان مییابد - اختصاص یافته است. بخش دوم کتاب به زبان فارسی در دوره میانه - که از سقوط هخامنشیان شروع میشود و تا تأسیس دولت صفاری ادامه مییابد - تخصیص یافته است. بخش سوم کتاب، به دوره نو - که از تأسیس دولت صفاری آغاز میشود و تاکنون ادامه مییابد - اختصاص داده شده است.

در هر بخش به گونه های زبان ایرانی و فارسی، ویژگیهای دستوری، الفبا، واژگان و شعر توجه شده و نمونه هایی از اشعار و نوشته ها به همراه ترجمه ارائه گردیده است. در پایان کتاب، فهرستی از واژه های فارسی آورده شده است که صورتهای کهن آنها در متنهای برگزیده شده این کتاب به کار رفته است.

یادداشت
شرح نشانه های الفبایی
بخش اول: زبان فارسی در دوره باستان
   فصل اول: زبانهای هندی و اروپایی
   فصل دوم: ایران باستان
   فصل سوم: زبانهای ایرانی باستان
   فصل چهارم: ویژگیهای دستوری ایرانی باستان
   فصل پنجم: الفبا در دوره باستان
   فصل ششم: واژگان زبانهای باستانی ایران
   فصل هفتم: شعر و وزن آن در ایرانی باستان
   فصل هشتم: نمونه هایی از نوشته های باستانی
بخش دوم: زبان فارسی در دوره میانه
   فصل اول: ایران میانه
   فصل دوم: زبانهای ایرانی میانه
   فصل سوم: الفبا در ایران میانه
   فصل چهارم: ویژگیهای دستوری زبانهای ایرانی میانه غربی
   فصل پنجم: واژگان ایرانی میانه غربی
   فصل ششم: حرف نویسی و آوانویسی نوشته های ایرانی میانه غربی
   فصل هفتم: نمونه هایی از نوشته های ایرانی میانه غربی
   فصل هشتم: شعر در ایرانی میانه غربی
بخش سوم: زبان فارسی در دوره نو
   فصل اول: ایران نو
   فصل دوم: زبانهای ایرانی نو
   فصل سوم: ویژگیهای دستوری فارسی دری
   فصل چهارم: واژگان فارسی دری
   فصل پنجم: وزن شعر در فارسی دری
   فصل ششم: الفبای فارسی دری
فهرست واژه های فارسی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما