فراخوانی فراخوانی ...

تاریخ نگاری در سده بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

مترجم : عبدالحسین آذرنگ

گئورگ ایگرس

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 227

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان یکی از منابع درس «فلسفه تاریخ»، و برای دانشجویان رشته تاریخ در همان مقاطع، به عنوان یکی از منابع دروس «تاریخ نگاری» و «فلسفه تاریخ»، ترجمه شده است.
محصولات مرتبط