بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

حقوق اسرار تجاری

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمکی دروس «حقوق اطلاعات» و «حقوق رقابت» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

حقوق اسرار تجاری از مفاهیم کمتر شناخته شده در حقوق ایران است و پیش از این، پژوهشی شایسته برای رفع ابهامهای آن صورت نگرفته است، در حالی که رشد اقتصاد داخلی در گرو حمایت از یافته های فکری و اسرار تجاری و ایجاد فضای مناسب برای تعاملات رقابتی سالم و مشروعیت بخشی به اطلاعات محرمانه تجاری است. همچنین جلب سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش فعال در عرصه تجارت بین الملل، مستلزم رفع خلأهای حقوقی و ایجاد همگرایی بین المللی در عرصه های مختلف مالکیت فکری است.

علائم اختصاری
پیشگفتار
بخش اول: شناخت اسرار تجاری
   فصل اول: مفهوم شناسی اسرار تجاری
   فصل دوم: مصادیق اسرار تجاری
   فصل سوم: اسرار تجاری و مالکیتهای فکری
بخش دوم : قواعد ماهوی حمایت از اسرار تجاری
   فصل اول: مبانی موجهه حمایت از اسرار تجاری
   فصل دوم: حمایت از اسرار تجاری در روابط امانی
   فصل سوم: حمایت از اسرار تجاری به موجب قراردادهای محدودکننده
   فصل چهارم: حمایت از اسرار تجاری در صورت فقدان رابطه قراردادی
   فصل پنجم: حمایت بین المللی و حمایت کیفری از اسرار تجاری
بخش سوم: قواعد شکلی حمایت از اسرار تجاری
   فصل اول: دعاوی اسرار تجاری
   فصل دوم: وسایل جبران خسارت در دعاوی اسرار تجاری
جمع بندی نهایی
منابع و مآخذ
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط