فراخوانی فراخوانی ...

حقوق بزه دیده در دادرسی های کیفری بین المللی

دکتر لیلا سادات اسدی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 328

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 9810003022
75,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع کمکی درس «حقوق جزای بین الملل» در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به ارزش 2 واحد درسی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

گزیده کتاب

به هم پیوستگی نظم عمومی داخلی با نظم عمومی جامعه بین الملل، تشکیل مراجع قضایی فراملی را توجیه می کند. از علل تشکیل این مراجع، توجه به حقوق بشر به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت کشورهاست. جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری بین المللی ـ که از دیوانهای نظامی نورمبرگ و توکیو شروع شد و به تشکیل یک دیوان دائمی منتهی گردید ـ جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را شامل می شود که نشان دهنده توجه به حقوق بشر، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی است. فراوانی مصادیق رفتارهای داخل در تعریف هریک از این جرایم، نحوه ارتکاب و گستردگی آنها، توجه ویژه به بزه دیده این جرایم را که غالباً به لحاظ ویژگی جمعی بودن جرم، شاهد نیز تلقی می شود، ضروری می سازد. این کتاب ضمن بررسی حقوق بزه دیده در دادرسیهای کیفری بین المللی، در این رهگذر، افزون بر اسناد مرتبط با دادگاههای کیفری بین المللی، رویه قضایی این دادگاهها را نیز تبیین و تحلیل می نماید.

پیش گفتار
دیباچه
بخش نخست: حقوق بزه دیده در دادگاه های کیفری بین المللی موقت
   فصل نخست: حقوق بزه دیده در دیوان های نظامی نورمبرگ و توکیو
   فصل دوم: حقوق بزه دیده در دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا
   فصل سوم: حقوق بزه دیده در دادگاه ویژه سیرالئون
بخش دوم: حقوق بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی
   فصل نخست: حقوق بزه دیده در مرحله پیش از صدور حکم
   فصل دوم: حقوق بزه دیده در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات
نتایج و پیشنهادها
منابع
الف) فارسی
ب) انگلیسی
ج) عربی
نمایه موضوعی
محصولات مرتبط