فراخوانی فراخوانی ...

روان شناسی سیاسی

دکتر ابراهیم برزگر

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 376

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
170,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته های مدیریت دولتی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روان شناسی سیاسی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

فصل اول: کلیات روان شناسی سیاسی
فصل دوم: نظریه ها بخش اول: شکل گیری روان شناسی به مثابه علم
بخش دوم: تولد نظریه های روان شناختی سیاسی و اجتماعی
فصل سوم: ایدئولوژیها، رژیمهای سیاسی و روان شناسی سیاسی
فصل چهارم: نگرش سیاسی (توجهات سیاسی)
فصل پنجم: مسائل روان شناسی سیاسی
محصولات مرتبط