فراخوانی فراخوانی ...

روشهای تولید و عملیات در کلاس جهانی

دکتر حسن فارسیجانی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 320

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
85,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت تولید و عملیات در کلاس جهانی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

به نظر می رسد پیوستن به معاهدات تجاری جهانی امری محتوم است که در سایه آن، فضای رقابت کشوری به سمت رقابت جهانی پیش خواهد رفت. همچنین آشنایی مدیران با فلسفه تولیدی نوین و عبور از پارادایم های منسوخ می تواند به موفقیت صنایع کشور در عرصه جهانی منجر شود و رقابت جهانی را برای کالاهای ایرانی تسهیل کند . این امر، مؤلف را بر آن داشت تا با هدف معرفی مفاهیم تولید در معیار جهانی به جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور، اقدام به تألیف این کتاب نماید و مفاهیم، الگوها، ابزارها و استراتژی های تولید را در کلاس جهانی در قالب یک مجموعه ارائه کند.

فصل اول: کلیات و مفاهیم تولید و عملیات
فصل دوم: مبانی تولید و عملیات در کلاس جهانی
فصل سوم: ویژگیهای تولید در کلاس جهانی
فصل چهارم: ابزارها و روشهای تولید در کلاس جهانی
فصل پنجم: استراتژی تولید در کلاس جهانی
فصل ششم: کارآفرینی در کلاس جهانی
فصل هفتم: مکانیابی تأسیسات جهانی
فصل هشتم: مطالعه موردی سیستم تولید در کلاس جهانی
فصل نهم: ارزیابی عملکرد در کلاس جهانی
محصولات مرتبط