فراخوانی فراخوانی ...

روش های سالیابی در باستان شناسی

مولف : فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 200

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
45,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته باستانشناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درس «میانی فرهنگی باستان شناسی و روش کاوش» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

مقدمه
فصل اول: باستانشناسی و تاریخگذاری
فصل دوم: سالیابی رشد حلقه های درختان (دندروکرونولوژی)
فصل سوم: ساختمان اتم
فصل چهارم: روشهای سالیابی رادیومتریک (پرتوسنجی)
فصل پنجم: سالیابی با استفاده از واپاشی ایزوتوپهای پرتوزا
فصل ششم: سالیابی کربن 14
فصل هفتم: سالیابی ترمولومینسانس (گرمالیان)
فصل هشتم: سالیابی تشدید اِسپین الکترونی (ESR)
فصل نهم: سالیابی رد شکافت هسته ای
فصل دهم: سالیابی دیرینه مغناطیسی
فصل یازدهم: روشهای سالیابی با استفاده از تغییرات شیمیایی
فصل دوازدهم: سالیابی ابسیدین هیدارته شده (آبدار شده)
فصل سیزدهم: روشهای سالیابی نسبی استخوان
فصل چهاردهم: سالیابی راسمیک شدن اسیدهای آمینه
ضمایم: رشته های پرتوزای طبیعی
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ برای اطلاع بیشتر
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط