فراخوانی فراخوانی ...

روشهای میدانی در باستان شناسی

تامس آر . هستر ، هری جی . شیفر ، کنت ل . فدر | دکتر کمال الدین نیکنامی ، حسین صبری

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 767

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
190,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس پروژه حوزه عملی و نظری مربوط به روش کاوش به ارزش 4 واحد ترجمه شده است. امید می رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

گزیده کتاب

پیشگفتار مؤلفان
مقدمه مترجمان
فصل اول: پیش درآمد (تامس ر. هستر)
فصل دوم: هدفهای بررسی باستان شناختی (هری ج. شیفر)
فصل سوم: طرح تحقیق و فنون نمونه برداری (هری ج. شیفر)
فصل چهارم: بررسی سطحی محوطه (کنت ل. فدر)
فصل پنجم: شیوه و روشهای کاوش (تامس ر. هستر)
فصل ششم: حفاظت داده ها ثبت و جمع آوری (کنت ل. فدر)
فصل هفتم: مدیریت و حفاظت دست افزارها در حین کاوش (تامس ر. هستر)
فصل هشتم: عکاسی میدانی در باستان شناسی (هری ج. شیفر)
فصل نهم: نقشه برداری، شبکه بندی محوطه و بررسی در باستان شناسی
فصل دهم: لایه نگاری (ریچارد ا. و. آدامز و فِرِد والدِز کوچک)
فصل یازدهم: کاوش و تحلیل بقایای انسانی
فصل دوازدهم: کاوش و بازیابی مواد گیاهی از محوطه های باستانی (ریچارد گ. هالووِی)
فصل سیزدهم: روشهای اصلی در تحلیل باستان شناختی بقایای جانوری
فصل چهاردهم: روشهای گاهنگاری (تامس ر. هستر)
ضمیمه الف: جداول مقادیر معادل و تبدیل آنها
ضمیمه ب: منابع ادوات و خدمات
منابع
محصولات مرتبط