فراخوانی فراخوانی ...

سرآغاز؛ درآمدی بر باستان شناسی - جلد دوم: اصول، مبانی و روشها

برایان فاگان | دکتر غلامعلی شاملو

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 380

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
100,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس «مبانی باستان شناسی» و «تاریخچه علم باستان شناسی» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

این کتاب توسط فاگان، استاد رشته انسان شناسی دانشگاه سانتاباربارا در ایالت کالیفرنیای امریکا نوشته شده است و در ردیف مهم ترین کتاب های مرجع رشته های مختلف علوم اجتماعی، به ویژه رشته های باستان شناسی و انسان شناسی، در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امریکا و سایر کشورهای جهان قرار دارد.

بخش پنجم: تحلیل و توصیف دوران باستان: آثار و ابزار و فنّاوری
فصل یازدهم: تشخیص و طبقه بندی داده ها
فصل دوازدهم: فنّاوری و آثار و ابزار
بخش ششم: بازسازی انگاره های زیستی دوران باستان
فصل سیزدهم: امرار معاش و تغذیه
فصل چهاردهم: قیاس، نظریه حد میانی و گذشته زنده
فصل پانزدهم: باستان شناسی زیستی و استقراری و تحلیل فضایی ـ مکانی
فصل شانزدهم: مبادله، سازمان اجتماعی و زندگی مذهبی
فصل هفدهم: باستان شناسی افراد و گروهها
بخش هفتم: توصیف تغییر فرهنگ در دوران باستان
فصل هجدهم: بازسازی تاریخ فرهنگ
فصل نوزدهم: توصیف دوران باستان
بخش هشتم: مدیریت منابع فرهنگی
فصل بیستم: مدیریت دوران باستان و باستان شناسی عمومی
فصل بیست و یکم: شما و باستان شناسی نشانی سه مرکز کسب اطلاعات و تحقیقات مربوط به باستان شناسی و برنامه های بررسی و کاوش
کتابشناسی
محصولات مرتبط