بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. دانشگاه (26)
  4. کتاب های درسی (2-26)
  5. سرآغاز؛ درآمدی بر باستان شناسی - جلد دوم: اصول، مبانی و روشها
  • سرآغاز؛ درآمدی بر باستان شناسی - جلد دوم: اصول، مبانی و روشها

سرآغاز؛ درآمدی بر باستان شناسی - جلد دوم: اصول، مبانی و روشها

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5431210003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس «مبانی باستان شناسی» و «تاریخچه علم باستان شناسی» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

این کتاب توسط فاگان، استاد رشته انسان شناسی دانشگاه سانتاباربارا در ایالت کالیفرنیای امریکا نوشته شده است و در ردیف مهم ترین کتاب های مرجع رشته های مختلف علوم اجتماعی، به ویژه رشته های باستان شناسی و انسان شناسی، در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امریکا و سایر کشورهای جهان قرار دارد.

بخش پنجم: تحلیل و توصیف دوران باستان: آثار و ابزار و فنّاوری
فصل یازدهم: تشخیص و طبقه بندی داده ها
فصل دوازدهم: فنّاوری و آثار و ابزار
بخش ششم: بازسازی انگاره های زیستی دوران باستان
فصل سیزدهم: امرار معاش و تغذیه
فصل چهاردهم: قیاس، نظریه حد میانی و گذشته زنده
فصل پانزدهم: باستان شناسی زیستی و استقراری و تحلیل فضایی ـ مکانی
فصل شانزدهم: مبادله، سازمان اجتماعی و زندگی مذهبی
فصل هفدهم: باستان شناسی افراد و گروهها
بخش هفتم: توصیف تغییر فرهنگ در دوران باستان
فصل هجدهم: بازسازی تاریخ فرهنگ
فصل نوزدهم: توصیف دوران باستان
بخش هشتم: مدیریت منابع فرهنگی
فصل بیستم: مدیریت دوران باستان و باستان شناسی عمومی
فصل بیست و یکم: شما و باستان شناسی نشانی سه مرکز کسب اطلاعات و تحقیقات مربوط به باستان شناسی و برنامه های بررسی و کاوش
کتابشناسی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی