فراخوانی فراخوانی ...

کتابشناسی گزیده توصیفی علوم تربیتی

مولف : محمد آرمند

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1378

تعداد صفحات : 206

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

کتابشناسی حاضر که برای رشته تعلیم و تربیت تدوین شده است عمدتاً کتاب های درسی و کمک درسی موجود در کتابخانه های عمومی حوزه جستجوی پژوهشگر و احیاناً جدیدالانتشار را دربر میگیرد. انتظار میرود صاحب نظران و کتابشناسان با عنایت به هدف طرح، کاستیها را متذکر شوند تا ویرایش جدید این اثر از پیشنهادهای ایشان بهره بگیرد.

گزیده کتاب

به منظور برآورده ساختن نیاز جامعه دانشگاهی به کتابشناسیهایی تخصصی که در آن منابع مرجع، کتب درسی و کمک درسی رشته های گوناگون معرفی شده باشد، شورای پژوهشی سازمان «سمت» به پیشنهاد معاونت پژوهشی وقت، طرح تدوین کتابشناسی گزیده رشته های مختلف دانشگاهی را تصویب نمود.

مقدمه
تاریخ آموزش و پرورش
فلسفه آموزش و پرورش و نظریات تربیتی مربیان بزرگ
مبانی و اصول آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی
موزش بزرگسالان آموزش و پرورش ًکودًکان استثنایی
ناتوانیهای یادگیری
راهنمایی و مشاوره
روانشناسی تربیتی
روانشناسی رشد
روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
جامعه شناسی آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی
آموزش و پرورش تطبیقی اقتصاد و مبانی امور مالی در آموزش و پرورش
مسائل آموزش و پرورش
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
روشها و فنون تدریس
تکنولوژی آموزشی
مواد و رسانه های دیداری ـ شنیداری
طراحی نظامها و پیامهای آموزشی روشهای تحقیق در علوم تربیتی
روشهای آماری در علوم تربیتی
سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
فهرست موضوعی
فهرست عنوان کتابها
فهرست عنوان درسها
فهرست پدیدآورندگان
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط