فراخوانی فراخوانی ...

کتابشناسی گزیده توصیفی فلسفه و کلام اسلامی

کتابشناسی گزیده توصیفی فلسفه و کلام اسلامی ، دکتر ملیحه صابری نجف آبادی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1380

تعداد صفحات : 128

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

این کتاب برای رشته فلسفه و کلام اسلامی تدوین شده است که عمدتاً کتابهای درسی، کمک درسی و مرجع موجود در کتابخانه های عمومی حوزه جستجوی پژوهشگر و احیاناً جدیدالانتشار را دربر میگیرد.

گزیده کتاب

به منظور برآورده ساختن نیاز جامعه دانشگاهی به کتابشناسیهایی تخصصی که در آن منابع مرجع، کتب درسی و کمک درسی رشته های گوناگون معرفی شده باشد، شورای پژوهشی سازمان «سمت» به پیشنهاد معاونت پژوهشی وقت، طرح تدوین کتابشناسی گزیده رشته های مختلف دانشگاهی را تصویب نمود.
محصولات مرتبط