فراخوانی فراخوانی ...

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق: جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران

دکتر عبدالرضا علیزاده

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1394

تعداد صفحات : 424

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
157,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق و جامعه شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان اثر مبنایی و کمک درسی برای دروس
محصولات مرتبط