فراخوانی فراخوانی ...

مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی

دکتر علی کریمیان صیقلانی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 284

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
75,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته هنر در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک درسی «آشنایی با آراء متفکران در باب هنر» و در رشته فلسفه هنر به عنوان منبع کمک درسی «مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی» و همچنین برای دانشجویان رشته های ادیان و عرفان و عرفان اسلامی به عنوان منبع کمک درسی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، طلاب علوم دینی و سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

گزیده کتاب

پیشگفتار
تعاریف و کلیات
فصل اول: مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی (الف: مبانی معناشناختی)
فصل دوم: مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی (ب: مبانی هستی شناختی)
فصل سوم: مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی (ج: مبانی معرفت شناختی)
فصل چهارم: مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی (د: مبانی ارزش شناختی)
کتابنامه
نمایه اعلام
نمایه اصطلاحات
محصولات مرتبط