بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • مبانی علم تاریخ

مبانی علم تاریخ

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5464210003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی علم تاریخ» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

تاریخ در کشور ما معرفتی است که هم ریشه در سنت دارد و هم از امواج فکری مدرنیته غربی متأثر است که این امر بر سختی شناخت چیستی آن می افزاید. مواجهه روشها و نگرشهای سنتی و نوین، ترکیب نامتجانسی در تاریخ نگاری ما خلق کرده است که نتیجه آن بحران روش در پژوهشهای تاریخی است. کتاب حاضر تلاش مؤلف برای نگارش اثری قابل فهم از مهم ترین مباحث مربوط به اصول و مبانی علم تاریخ برای دانش پژوهان تاریخ است که برای اولین بار با این موضوع روبه رو می شود.

مقدمه
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: کلیات فلسفه نظری تاریخ
فصل سوم: کلیات فلسفه علم تاریخ
فصل چهارم: علمیّت تاریخ
فصل پنجم: معرفت شناسی تاریخی
فصل ششم: روش شناسی تاریخی
فصل هفتم: تبیین در تاریخ
فصل هشتم: علیّت و پیش بینی در تاریخ
خاتمه: انتظار از تاریخ
منابع و مآخذ
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی