ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما می‌توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
موجود شد باخبرم کن

مدیریت اسلامی: رویکردها

دسته بندی: مدیریت، برنامه ریزی و کار

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

نویسنده: علی نقی امیری

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 256

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
گزیده کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک درسی برای درس «مدیریت اسلامی» تدوین شده است. مدیریت اسلامی، به منزله حوزه نوینی از ادبیات رایج مدیریت، در طول چند دهه گذشته راه درازی را پیموده، و مانند هر عرصه دانش بشری دیگر از تنوع و تکثر قابل ملاحظه مطالب برخوردار شده است. این امر موجب شده زمینه برای نوعی فراتحلیل و جمع بندی بایسته از این منابع، آثار و دیدگاههای پرشمار آماده شود. کتاب «مدیریت اسلامی: رویکردها» تلاشی است در ایجاد نظمی معقول بین این آثار به ظاهر پراکنده، که از یک طرف با برگزیدن ساختار سه وجهی «چرایی، چیستی و چگونگی»، ماهیت و امکان پذیری مدیریت اسلامی، را برمی رسد، و از طرف دیگر، بر مبنای مدلی قاعده مند، مباحث موجود را در قالب چهار رویکرد غالب مدیریت اسلامی ـ و نه همه رویکردها ـ یعنی رویکردهای «حسی ـ تجربی»، «عقلی ـ فلسفی»، «عرفانی ـ شهودی» و «فقهی ـ اجتهادی» تبیین می کند.

گزیده کتاب

پیشگفتار بخش اول: مدیریت اسلامی: چرایی، چیستی و چگونگی    فصل اول: مدیریت اسلامی: چرایی    فصل دوم:مدیریت اسلامی: چیستی    فصل سوم: مدیریت اسلامی: چگونگی بخش دوم: مدیریت اسلامی: رویکردهای غالب    فصل چهارم: مدیریت اسلامی: رویکرد حسی ـ تجربی    فصل پنجم: مدیریت اسلامی: رویکرد عقلی ـ فلسفی    فصل ششم: مدیریت اسلامی: رویکرد عرفانی ـ شهودی    فصل هفتم: مدیریت اسلامی: رویکرد فقهی ـ اجتهادی    فصل هشتم: مدیریت اسلامی: رویکرد اخلاقی منابع و مآخذ

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام