فراخوانی فراخوانی ...

مسلمانان و نگارش تاریخ: پژوهشی در تاریخ نگاری اسلامی

عبدالعلیم عبدالرحمن خضر | صادق عبادی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 346

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
40,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به عنوان منبعی سودمند در درس «تاریخ نگاری در اسلام» ترجمه شده است و علاوه بر آن برای دانشجویان رشته تاریخ به ویژه در گرایشهای تاریخ اسلام نیز قابل استفاده است.

گزیده کتاب

مقدمه مترجم
پیشگفتار نویسنده
فصل اول: مفهوم علمی تاریخ و پیوند آن با علوم اجتماعی
فصل دوم: علم تاریخ نزد مسلمانان
فصل سوم: ضرورت راستی و بیطرفی در تاریخ نگاری
فصل چهارم: نشانه های روش علمی نگارش تاریخ از نظر ابن خلدون
فصل پنجم: روشها و شیوه های پژوهشهای تاریخی مسلمانان
فصل ششم: رویکردهای نوین در فلسفه تاریخ و پژوهشهای تاریخی
فصل هفتم: به سوی روشی اسلامی، برای بازنگاری تاریخ
منابع و مآخذ
نمایه نامها
نمایه اماکن
نمایه نام کتابها
نمایه موضوعی
محصولات مرتبط