فراخوانی فراخوانی ...

مقابله و بررسی آثار ترجمه شده

دکتر کتایون شهپر راد ،دکتر آذین حسین زاده

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1394

تعداد صفحات : 160

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
50,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مقابله و بررسی آثار ترجمه شده» به ارزش 2 واحد و برای دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه در مقطع ًکارشناسی ارشد با همین عنوان به ارزش 2 واحد و برای دانشجویان رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «بررسی و مقابله ترجمه های ادبی» به ارزش 2 واحد به عنوان منبع فرعی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

گزیده کتاب

مقدمه
فصل اول: متون نثر 1. رمان و داستان کوتاه
1ـ1 بررسی ترجمه از دیدگاه واژه شناختی
2ـ1 دشواریهای ترجمه: از ترجمه واژه به واژه و امانتداری محض …
3ـ1 بررسی ترجمه از دیدگاه ساختارهای دستوری
4ـ1 بررسی ترجمه از دیدگاه سبک شناختی
5-1 ترجمه مقاله های ادبی
6-1 ترجمه متون علمی و فنی
فصل دوم: متون نظم
منابع و مآخذ
محصولات مرتبط