بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5481710003022
قابل تهیه از مراکز پخش
55,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی درس «بیان» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

زُلتن کُوِچش از پژوهشگران و نویسندگان نام آشنایِ حوزه استعاره مفهومی یا شناختی است که آثار پژوهشیِ وی اعم از مقاله و کتاب، راهگشای بسیاری از پژوهشگرانِ این حوزه معنی شناسی شناختی است.

وی در کتاب حاضر، که یکی از پر ارزش ترین کتابهای حوزه استعاره مفهومی است، با زبانی سلیس و روان، و نثر علمی و به دور از تکلف و پیچیدگیهای مرسوم و معمول، به معرفی استعاره مفهومی، مجاز مفهومی، فضاهای ذهنی، تصویرهای استعار ی و مفاهیم بنیادین این موضوع علمی مهم می پردازد. همچنین کاربردهای این نظریه در موضوعات دیگر زبان شناسی مثل تحلیل کلام، و تحلیل اصطلاحات نیز از نظر دور نمانده است.

در این کتاب جامع که از نوزده عنوان منسجم تشکیل یافته است و موضوعات از ساده به پیچیده مرتب شده اند، تمرینهای متنوعی به فراخور بحث طراحی شده است که هر کدام می توانند موضوع تحقیقی در مورد استعاره های زبان فارسی قرار گیرند. از مزایای دیگر کتاب پاسخ و تحلیل پرسشهای مطرح شده در انتهای هر فصل است.

سخن مترجم
پیشگفتار ویراست دوم
پیشگفتار ویراست اول
فصل اول: استعاره چیست؟
فصل دوم: حوزه های مبدأ و مقصد رایج
فصل سوم: انواع استعاره
فصل چهارم: استعاره در ادبیات
فصل پنجم: صورتهای غیرزبانیِ استعاره های مفهومی
فصل ششم: بنیان استعاره
فصل هفتم: ماهیت نسبی انطباقهای استعاری
فصل هشتم: الگو های شناختی، استعاره ها و صورت بندی آنها
فصل نهم: استلزامهای استعاری
فصل دهم: گستره استعاره
فصل یازدهم: نظامهای استعاره
فصل دوازدهم: صنعتی دیگر: مجاز
فصل سیزدهم: جهان شمولی استعاره های مفهومی
فصل چهاردهم: تنوع فرهنگی در استعاره و مجاز
فصل پانزدهم: استعاره، مجاز و اصطلاحات
فصل شانزدهم: استعاره و مجاز در مطالعه زبان
فصل هفدهم: استعاره ها و آمیخته ها
فصل هجدهم: استعاره در گفتمان
فصل نوزدهم: چگونه این همه حلقه را به هم زنجیر کنیم؟
واژه نامه توصیفی (انگلیسی به فارسی)
پاسخ تمرینها
منابع
نمایه اعلام و موضوعی
نمایه استعاره های مفهومی
نمایه مجازهای مفهومی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما