بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مهارتهای مشاوره: رویکردی در حل مشکل مددکاری

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5485010003022
قابل تهیه از مراکز پخش
30,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روشها و فنون مشاوره» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است.

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف
بخش اول: طرح ریزی زمینه
    فصل اول: اهداف یاوری
    فصل دوم: مروری بر مدل یاوری
    فصل سوم: برقراری رابطه یاورانه: ارزشها در عمل
    فصل چهارم: تمایل به اقدام
بخش دوم: مهارتهای اساسی ارتباط برای یاوری
    فصل پنجم: مهارتهای ارتباط 1: همراهی کردن و گوش فرادادن
    فصل ششم: مهارتهای برقراری ارتباط 2: همدلی مقدماتی و غور و بررسی
بخش سوم: مرحله 1: مدل یاوری و مهارتهای برقراری ارتباط پیشرفته
       مرحله 1: کمک به مراجعان برای تعریف و توضیح موقعیتهای مسأله دار
    فصل هفتم: گام 1ـ الف: کمک به مراجع برای شناخت و روشن سازی وضعیتهای مشکل
    فصل هشتم: گام 1ـ ب: کمک به مراجعان در مبارزه با خویشتن
    فصل نهم: مهارتهای ارتباط 3: مهارتها و رهنمودهایی برای مبارزه مؤثر
    فصل دهم: گام 1ـ ج: اهرم سازی ـ کمک به مراجعان در کار کردن بر روی موارد صحیح
بخش چهارم: کمک به مراجعان در بسط برنامه هایی برای تغییر سازنده و مفید
    فصل یازدهم: دیدگاهها و مهارتهای لازم برای ساختن آینده بهتر
       مرحله 2: کمک به مراجعان در ایجاد آینده ای بهتر
    فصل دوازدهم: گام 2ـ الف: آینده ای بهتر ـ چه میخواهید؟ امکانات
    فصل سیزدهم: گامهای 2ـ ب و 2ـ ج: گزینهها و تعهد
       مرحله 3: رسیدن به هدف - کمک به مراجعان در اجرای هدفهایشان
    فصل چهاردهم: گام 3ـ الف: روشهاـ مراجعان برای رسیدن به خواسته خود چه باید بکنند؟
    فصل پانزدهم: گام 3ـ ب: مناسب ترین روشها ـ چه کارهایی برای مراجع بهترین است؟
    فصل شانزدهم: گام 3ـ ج: طرح ریزی ـ کمک به مراجعان در بسط برنامه های مؤثر
    فصل هفدهم: مؤثر ساختن امور ـ کمک به مراجعان در به دست آوردن...
منابع
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما