فراخوانی فراخوانی ...

نظریه پردازی : مبانی و روش شناسی ها

دکتر حسن دانائی فرد

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 420

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
170,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع دکترا به عنوان منبع درسهای «فلسفه تئوریهای سازمان و مدیریت» و «روش شناسی پژوهش» تدوین شده است.

گزیده کتاب

این کتاب تحلیلی مقدماتی از معرفی مفهوم پارادایم، نظریه و روش شناسی های نظریه پردازی است. دانایی فر، نظریه را یک یا چند گزاره فرضیه ای می داند که به صورت موقت رفتار یک پدیده را بازنمایی، توصیف، تحلیل و تبیین می کند. مؤلف اثر، در مقدمه کتاب خود می نویسد که این کتاب ادعای جامعیت ندارد ولی مدعی است که می تواند در باب نظریه پردازی در رشته مدیریت به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام، منفذی باز کند که تاکنون اندکی مغفول مانده است؛ زیرا در حال حاضر کتاب نسبتاً جامعی (حتی ترجمه) در این حوزه وجود ندارد.
محصولات مرتبط