loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

نقد فمینیسم از منظر نویسندگان غرب

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب «نقد فمینیسم از منظر نویسندگان غرب» مجموعه مقالاتی است که در فضای جامعه غرب در انتقاد از ابعاد نظری و عملی فمینیسم نگاشته شده است. مقالات این مجموعه از میان ده ها مقاله انتخاب شده است. «تحلیلی کوتاه از فمینیسم و نتایج آن در غرب»، «ده دروغ فمینیسم»، «شش نیرنگ فمینیسم»، «پوچی فمینیسم»، «مردان آمریکا مردانگی خود را از دست داده اند»، «فمینیسم برای زنان زیانبار است»، «چگونه جنبش زنان، نفرت از مردان را به زنان آموخت؟»، «بازی های مهم فمینیستی در سازمان ملل متحد»، «آیا زنان واقعاً خواهان کار در بیرون خانه اند؟»، «بحران زندگی خانوادگی در غرب» و «سنت های اسلامی و نهضت فمینیسم: تقابل یا تعاون؟» عناوین مقالات ترجمه شده در این کتاب است.

مقاله اول که به قلم سید جعفر حق شناس مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقر العلوم نگاشته شده، مهم ترین دیدگاه ها و تفکرات جنبش فمینیسم از جمله تفسیر مادی از جهان، تشابه زن و مرد، نفی زنانگی، مخالفت با مردسالاری و پیامد های اجتماعی آن مانند بحران خانواده، تحقیر نقش همسری و مادری زنان، اشتغال: مهم ترین هدف زنان، تخریب روابط جنسی، مخالفت با ازدواج، هم زیستی بدون ازدواج، عادی شدن و افزایش طلاق و سقط جنین را مورد بررسی قرار داده است و در پایان به اندیشه اسلامی درباره زن و مرد تحت عناوینی مانند تفسیر الهی از انسان و جهان، اشتراک زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی، تفاوت و تشابه زن و مرد، محوریت خانواده و زنان و حضور اجتماعی اشاره شده است.

مقاله «ده دروغ فمینیسم» به قلم سو بوهلین، نویسنده، محقق و منتقد آمریکایی است. در این مقاله به بررسی ده دروغ فمینیسم که در کتاب «زن بودن» تونی گرنت مطرح شده، پرداخته شده است. ده دروغ مطرح شده چنین است: زنان می توانند همه کاره باشند، زنان و مردان اساساً یکسانند، مطلوبیت زنان با موفقیت آنان بیشتر می شود، طرح اسطوره استعدادهای تحقق نیافته زنان، برابری جنسی، انکار نقش مادری، زن بودن یعنی ضعیف بودن، زندگی یعنی موفقیت شغلی نه فقط زنده بودن، طرح اسطوره خودکفایی زنان و زنان از زنانه کردن مردان بهره مند خواهند شد.

در «شش نیرنگ فمینیسم» نگاشته بابت فرنسیس، مؤسس و عضو شورای جهانی زندگی و خانواده در استرالیا به تبیین شش نیرنگ فمینیسم همچون حق سقط جنین برای زنان، تقدم حق انتخاب شغل بر خانه داری، تبعیض و جانبداری نسبت به زنان در انتخاب مشاغل و مسئولیت های اجرایی، تساوی و تشابه زن و مرد در همه عرصه ها پرداخته شده است.

مقاله بعدی «پوچی فمینیسم» نام دارد که نویسنده آمریکایی رمان معروف «بازگشت خدایان» و محقق مسائل زنان و خانواده آن را نگاشته است. در این مقاله نویسنده با تأکید بر تفاوت های طبیعی زن و مرد، یکسانی دقیق ویژگی ها را ناممکن می داند و معتقد است لزوم تساوی زن و مرد در برابر قانون دست یافتنی نیست.

«گراهام استراچان» محقق و حقوقدان استرالیایی، نویسنده مقاله ای با عنوان «مردان آمریکا مردانگی خود را از دست داده اند» است. او در این مقاله عنوان می کند که فمینیسم با شعارهایی در جهت تحقیر مردان موجب شده است که مردان در آمریکا برای دفاع از همسر و فرزندانشان فداکاری نکنند؛ چراکه این کار یک ارزش قلمداد نمی شود.

«فمینیسم برای زنان زیانبار است» نوشته اریک شورنبرگ، کارشناس ارشد مسائل مدیریت و تجارت و معاون اجرایی مجله «توجه به خانواده»، به تأثیرات فمینیسم بر زنان، ازدواج، خانواده و کودکان پرداخته است.

ایرین پیزی، مؤسس جنبش پناهگاه زنان مدرن و نویسنده کتاب معروف و ضد فمینیستی "Prone to violence" در مقاله ای با عنوان «چگونه جنبش زنان، نفرت از مردان را به زنان آموخت؟» به صورت داستان گونه به عقایدی که به نفرت زنان از مردان انجامیده، اشاره کرده است. او به رد و تمسخر عقاید فمینیستی پرداخته و دگرگونی های روابط زن و مرد در خانواده و جامعه غرب را بیان می کند و برخی دلایل این دگرگونی ها را توضیح می دهد.
«بازی های مهم فمینیستی در سازمان ملل متحد» عنوان مقاله بعدی است. کری رابرتز نویسنده مقاله، مشاور و تحلیل گر آمریکایی و استاد رشته روانشناسی در این مقاله به نقد و بررسی برخی دیدگاه های فمینیستی پرداخته و می گوید: فمینیست های جنسیتی تفکر منطقی را ابزاری مردانه برای تعدی به زنان می دانند. از طرف دیگر برخی از فمینیست ها، سنت تفکر سالم را به عنوان تجاوز به ذهن های زنان، تحقیر می کنند. آنان معتقدند جهان باید براساس احساس زنان بازسازی شود.

نویسنده مقاله همچنین ادعای فمینیست ها را مبنی بر نقض حقوق زنان در سطح وسیع و اغراق آمیز در جهان که سازمان ملل در کنفرانس های جهانی زنان مطرح می کند، مردود شمرده و در پایان به تفاوت روحیه تعقلی و احساسی زنان و مردان اشاره می کند.

انگری هری نویسنده مقاله «آیا زنان واقعاً خواهان کار در بیرون خانه اند؟» به تبلیغات مسمومی که در جهت تحقیر ازدواج به عنوان راهی برای سلطه مردان بر زنان و نگهداشتن زنان در خانه است اشاره کرده و همچنین در نقد گسترش اشتغال زنان، به پیامدهای آن از جمله از بین رفتن فرصت های شغلی مردان به نفع زنان و موج بیکاری مردان و آسیب های فراوان خانگی پرداخته است.

«بحران زندگی خانوادگی در غرب» عنوان مقاله ای از نادیا خواجه، محقق پاکساتی مقیم آمریکا است. به عقیده او ساختار خانواده در سال های گذشته در غرب تغییرات منفی زیادی مانند تزلزل خانواده، افزایش طلاق، بی بند و باری جنسی، افزایش خانواده های تک والد، تولد فرزندان نامشروع، تخریب روابط والدین و فرزندان و ترک پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها داشته است.

آخرین مقاله کتاب، «سنت های اسلامی و نهضت فمینیسم: تقابل یا تعاون؟» است. نویسنده این مقاله دکتر لوییس لامیا الفاروقی، متخصص موسیقی و هنر اسلامی در این مقاله معتقد است که زنان مسلمان نگاهی منفی به فمینیسم دارند. فمینیسم با خانواده گسترده مخالف است، تفاوت نقش های جنسیتی را بر نمی تابد و فردگرایی را توصیه می کند. او در پایان عنوان می کند در جوامع اسلامی باید بر مبنای آرمان ها و ارزش های دینی به مسائل زنان توجه و رسیدگی شود.

مقدمه:
جریان فمینیسم یا جریان دفاع از حقوق زنان که سال ها پیش در غرب تولد یافت اینک پس از سپری شدن بیش از سه قرن، تحولاتی شگرف را در نقش ها و جایگاه های فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان رقم زده است.

تغییرات جنسیتی عصر حاضر، چالش ها و معضلات و بحران های شدیدی را در جهان غرب پدیدار ساخته است به گونه ای که شمار زیادی از اندیشمندان و پژوهشگران آن دیار زبان به نقد گشوده و چالش های گسترده ای را در برابر فمینیسم گشوده اند. آسیب های شدید خانواده، گسست های عاطفی، افزایش سن ازدواج و ظهور پدیده هایی هم چون خانواده های تک والد، فرزندان طلاق، فرزندان نامشروع و بی هویت، سقط جنین گسترده، هم جنس گرایی و ده ها مشکل دیگر که در حوزه ی روابط زن و مرد پدید آمده است همگی حاکی از بحران جدّی فمینیسم در عصر حاضر است.

با این همه با تأسف شاهد تحقق و پیگیری آموزه های فمینیستی در کشور اسلامی ایران هستیم که می توان به نمونه های آشکاری هم چون برهم خوردن نقش ها و جایگاه های جنسیتی در سطح خانواده و جامعه، کاهش حریم های جنسی، گسترش اختلاط و بی بندوباری جنسی و کاهش حساسیت های عمومی در این زمینه اشاره نمود که هوشیاری همگان و تدبیر متولیان امور کلان کشور را می طلبد.

کتابی که پیش روی شماست مجموعه مقالاتی است که در فضای جامعه ی غرب در انتقاد از ابعاد نظری و عملی فمینیسم نگاشته شده است. مقالات این مجموعه که به زبان انگلیسی نگارش یافته بود از میان ده ها مقاله انتخاب و پس از ترجمه توسط مترجمان و مقابله و تصحیح نهایی توسط ناظر و سرویراستار ترجمه، مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. آن گاه با حضور سرویراستار ترجمه در طی جلسات متعدد، نارسایی ها و ابهامات متن برطرف و اصلاحات لازم به عمل آمد. افزون بر این، در پاره ای از موارد تصرفاتی اندک در مقالات از جهت تلخیص و حذف مباحث غیر ضروری انجام گرفت تا مقالات نهایی به دور از پیچیدگی های رایج در ترجمه ها ارائه شود.

لازم به ذکر است که در ترجمه ی مقالات از ترجمه ی تحت اللفظی خودداری شده و برگردانِ مفهومی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است.

در برخی از مقالات پاورقی های توضیحی افزوده شده و در مواردی که آیات قرآن کریم یا احادیث در متن مقاله ذکر شده است، آدرس و یا متن اصلی، در پاورقی اضافه شده است.

جا دارد از تلاش های بی دریغ استاد گران قدر، مترجم توانا و عضو هیئت علمی دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام جناب آقای محمدناصر واعظی که در مقابله و تصحیح و تهیه شناسنامه ی دقیق و کامل مقالات، ما را با تمام توان یاری کردند و نیز از زحمات مترجمان ارجمند آقایان سیدامیرحسین سرکشیکیان و سعید نادری و خانم ها زهرا واعظی و فاطمه سادات بصیری زاده تشکر نماییم.

هم چنین از رئیس محترم پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام جناب آقای دکتر حسین قشقایی و قائم مقام ایشان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منصور زارعی که همواره حامی و مشوّق پژوهشگران و دست اندرکاران پژوهشکده بوده و هستند سپاسگذاری می نماییم.

درپایان با دعا برای ظهور خجسته­ی منجی بشریت حضرت بقیۀ الله الاعظم امام عصرعلیه السلام، خدای بزرگ را بر الطاف بیکرانش سپاس گفته و در مسیر طاعتش از او مدد می جوییم. انّه ولیّ التوفیق
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما