loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مادری: حقوق و مسئولیت ها

ناشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

سال نشر : 1394

تعداد صفحات : 142

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 59839 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
20,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب «مادری؛ حقوق و مسئولیت ها» در زمره آثار جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد. این اثر تلاش دارد به مقایسه جایگاه مادری در اسلام با اندیشه های غربی، آموزه های ادیان آسمانی، دانش های فمنیستی و معاهدات بین المللی بپردازد. خواننده با مطالعه این کتاب پاسخ این پرسش را خواهد یافت که آموزه های اسلامی چه تصویری از جایگاه، نقش ها و مسئولیت های مادری ارائه می کند؟ همچنین می توان اهمیت مادری در نگاه دین و حقوق و تکالیف مرتبط با نقش های مادری را مرور کرد و با مسئولیت ها و آداب مادری از منظر اسلام آشنا شد. در پایان نیز بدیل های مادری از جمله تلقیح مصنوعی و جای گزینی در شیردهی و مراقبت مورد بررسی و نقادی قرار گرفته است.

فهرست عناوین:

1. پیشگفتار 7
2. مقدمه 9
3. پرسش های تحقیق 12
فصل اوّل. اهمیّت و جایگاه مادری 15
4. ارزش مادری در اندیشهی فلاسفهی غرب 15
5. ارزش مادری در ادیان آسمانی 19
6. مادری در اندیشه ی فمینیسم 21
7. مادری در معاهدات بینالمللی 30
8. کنوانسیون حقوق کودک 33
9. جایگاه مادری در اسلام 34
10. آثار مادری 42
11. زمینه های تکوینی مادری 47
12. اولویّت مادری 54
فصل دوّم. مسئولیّتهای مادری 61
13. پاکدامنی 61
14. حضانت 65
15. محبّت و مراقبت 69
16. تربیت 74
17. انفاق 85
فصل سوّم. بدیلهای مادری 92
18. تلقیح مصنوعی 92
19. جایگزینی در شیردهی 96
20. جایگزینی در مراقبت 98
فصل چهارم. وظایف دیگران در برابر مادر 104
21. وظیفه ی فرزند 104
22. وظیفه ی همسر و خویشاوندان 112
23. وظایف جامعهی مؤمنان 114
24. وظایف حکومت در برابر مادری 116
فهرست منابع 130
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما