50,000
تومان
افزودن به سبد خرید

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

دسته بندی: فرهنگ و ارتباطات

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده: مریم صانع پور

ویراستار: الهام رضانژاد رامهرمزی

سال نشر: 1395

تعداد صفحات: 380

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

در عصـر کنـونی، فراگیرشدن فناوری های ارتباطی دیجیتال در جهـان، فرصـتی برابـر را در اختیـار مردم جوامع مختلف قرار داده است تا بتوانند صدای فرهنگی خود را بـه جوامـع دیگر برسانند و شئون گوناگون فرهنگی، از جمله نگرش و رفتار اخلاقیشـان را از طریق شبکه جهانی اطلاعات و ارتباطات به همشـهری هـای سایبریشـان ارائـه کنند؛ از این رو نگارنده این اثر، به تبیین و تحلیل نگرش های مختلف اخلاقی درفضای سایبر پرداخته و به گونه ای استقرایی، برخی اصـول مشـترک را در میـان جوامع مختلف جستجو کرده است.

در این اثر همچنین تلاش شده تا از طرفی اصـول اخلاقی دنیای فیزیکیو غیر مجازی بـازنگری، و اصـولی متناسـب بـا جریانـات خـاصِ محیط مجازی تدوین گردد، و از طرف دیگر در مباحث معرفتی جهانی سـازی، و تحلیل ارزش ها و عملکردهای اخلاقی دنیای مجازی، دسـتیابی بـه یـک کـارآیی مبنایی ممکن شود.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام