بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه - جلد ششم

بضمیمه تعلیقات سبزواری

ناشر بنیاد حکمت اسلامی صدرا

نویسنده محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)

تحقیق و تنظیم کتاب احمد احمدی

مستندساز احمد احمدی

زیر نظر سید محمد خامنه ای

سال نشر : 1381

تعداد صفحات : 680

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

یکی از مباحث بسیار مهم در کلام و فلسفه الهی رابطه صفات خداوند با ذات پاک اوست و چنانکه مشهور است اشاعره صفات خدا را زاید برذات او دانسته اند و معتزله و شیعه آنها را عین ذات می دانند.

آیا می شود نمود را از بود و جلوه را از مجلا و ظهور را از مظهر باز گرفت و جدا کرد و باز هم این ها همچنان نمود و ظهور باشند و مجلا و مظهر هم جدا از جلوه و ظهور همچنان مجلا و مظهر این جلوه و ظهور باقی بمانند؟
آیا می شود استقامت یا انحنا یا انکسار را از خط گرفت و باز همچنان استقامت و انحنا و انکسار باشند و خط هم جدا و منفصل از این اوصاف وجودی مستقل داشته باشد؟

اگر دیدیدم که صفت چیزی دگرگون شده است باید بپذیریم که گوهر و سرشت و ترکیب و ذات آن شی یا موصوف، تغییر یافته است که آن صفت هم به تبع آن دگرگون شده است، چرا که صفت قیام وجودی به موصوف دارد و از گوهر و سرشت و ذات موصوف می تراود و بروز و ظهور موصوف است نه اینکه از بیرون بر وی عارض گردد. حکیم صدرالمتألهین از همین راه یعنی قیام وجودی عرض به جوهر و یا صفت به موصوف حرکت جوهری را ثابت کرده است.

کسی که می گوید صفات خدا عین ذات پاک اوست واقعاً نمی خواهد بگوید که خداوند اصلاً صفاتی ندارد و مثلاً عالم و قادر نیست بلکه می گوید خدا صفات دارد اما این صفات چیزی جدا از ذات و قابل انفصال و انفکاک از ذات نیست بلکه همان ذات است بوجهٍ و من حیثٍ و باعتبار است.

جلد ششم کتاب الحکمة المتعالیة فی الاسفارالاربعة در برگیرنده سفر سوم از اسفار اربعه و شامل شش موقف پیرامون رابطه صفات با ذات خداوند است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما