loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

تجارت جهانی و نظام پرداخت ها - جلد دوم

مالیه بین الملل: نظام های ارزی و مسائل نظام پرداخت ها

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر ترجمه نیمه دوم کتاب تجارت جهانی و نظام پرداخت هاست.
همان طورکه نیمه اول این کتاب به بخش حقیقی اقتصاد بین الملل می پردازد، نیمه دوم به بخش پولی داد و ستدهای بین المللی نگاه میکند. تحولات مربوط به این بخش یا آنچه که به طور معمول از آن به عنوان مالیه بین الملــل یـاد می کنند، در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عمیقی شده است. درحقیقت این دگرگونی ها با تحت فشار قرار گرفتن نظام برتون وودز درسال 1958 به دلیل کسری فزاینده تراز پرداخت های آمریکا که نهایتا موجب فروپاشی آن درسال 1973 گردید، با سرعت فزایندهای آغاز شد. از آن پس کشورها کوشیدند نظام ارزی و نهایتا نظام پرداخت های خود را هرچه بیشتر، در راستای منافع ملی خود تنظیم کنند و در این رهگذر بود که شاهد تنوع نظام های ارزی، تنوع راهکارها برای برونرفت از عدم تعادل ها و تنوع بازارهای مالی بین المللی بودیم. به همراه این دگرگونی ها، نوآوری های زیادی، هم در صحنه نظام های ارزی و هم انواع محصولات مالی که در سطح بین الملل دادوستد می شود، شکل گرفت.

این کتاب را سه تن از استادان اقتصاد دانشگاه های آمریکا به نام ریچارد کیوز، جفری فرانکل و رونالد جونز تالیف کرده اند و دکتر ابوالقاسم هاشمی استاد دانشگاه شهید بهشتی ترجمه کرده است.
دایره شمول مباحث جلد دوم بیش از مطالب جلد اول است و علاوه بر اهمیتی که به عنوان درسنامه معتبر دارد برای مطالعات عمومی و غیرتخصصی هم حاوی اطلاعاتی ذیقیمت است.
این کتاب بر خلاف جلد اول آن که بیشتر رنگ و بوی درسنامه ای داشت، کتابی است که می تواند برای سیاستگذاران یا به طورکلی، آنها که در وادی مسائل پولی وارزی کار می کنند جالب باشد.
از سوی دیگر کتاب درسی بسیاری از دانشگاه ها برای مالیه بین الملل در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد است.
مطرح کردن مباحث مربوط به کشورهای درحال توسعه ، بازارهای نوظهور و بحران های مالی این کشورها، این کتاب را برای خوانندگان کشور ما جذابتر می کند.

فهرست مطالب
مقدمه مترجم
بخش چهارم: پول، درآمد و تراز پرداخت ها
فصل پانزدهم (حساب های تراز پرداخت ها)
فصل شانزدهم (بازار ارز خارجی و کشش های مربوط به تجارت)
فصل هفدهم (درآمد ملی و تراز تجاری)
فصل هجدهم (مخارج دولتی و نرخ ارز در مدل کینز)
فصل نوزدهم (عرضه پول، سطح قیمت ها و تراز پرداخت ها)
فصل بیستم (کشورهای در حال توسعه و دیگر اقتصادهای کوچک باز با کالاهای غیرقابل مبادله)
بخش پنجم: بازارهای مالی بین الملل و تبعات آنها برای اقتصاد کلان
فصل بیست و یکم (جهانی شدن بازارهای مالی)
فصل بیست و دوم (مدل ماندل- فلیمینگ با تحرک جزئی بین المللی سرمایه)
فصل بیست و سوم (سیاست پولی و مالی در شرایط بازارهای نوین مالی)
فصل بیست و چهارم (بحران در بازارهای نوظهور)
فصل بیست و پنجم (وابستگی متقابل و هماهنگی سیاست ها)
فصل بیست و ششم (عرضه و تورم)
بخش ششم: تعیین نرخ های ارز در بازارهای بین المللی دارایی ها
فصل بیست و هفتم (انتظارات، پول و تعیین نرخ ارز)
فصل بیست و هشتم (پیش بینی نرخ ارز و ریسک)
بخش هفتم
ضمائم
واژه نامه انگلیسی به فارسی
واژه نامه فارسی به انگلیسی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما