بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. اسلام (2)
  4. نظام رفتاری، احکام و اصول فقه اسلام (3-2)
  5. آموزش امر به معروف و نهی از منکر (تخصصی) - کتاب سوم
  • آموزش امر به معروف و نهی از منکر (تخصصی) - کتاب سوم

آموزش امر به معروف و نهی از منکر (تخصصی) - کتاب سوم

ناشر : معروف

نویسنده : محمداسحاق مسعودی

سال نشر : 1396

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 6754210003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

در این کتاب به مباحثی از جمله تعریف امر به معروف و نهی از منکر؛ پیش نیازهای این فریضه، معیار شناسی، ارتباط فریضه امر به معروف و نهی از منکر با مقوله تسامح و تساهل، عوامل تشویق کننده یا بازدارنده این فریضه پرداخته شده است.

در این جلد، مخاطبان نسبت به مخاطبان دو جلد اول و دم تخصصی تر بوده و در واقع نیاز افراد متخصص و تحصیل کرده جامعه به این امر لحاظ شده است. در این جلد به معیارهای شناخت «معروف» و «منکر» پرداخته شده و مطالب به صورت استدلالی و مبتنی بر آیات و روایت ارائه گردیده است.

مؤلف، این کتاب را در ده فصل و در بیست و چهار درس به رشته تحریر درآورده است، وی در فصل اول به تعریف امر به معروف و نهی از منکر و واژه شناسی این فریضتین پرداخته است.

نگارنده، در بخش دوم فصل اول، تعریف کاملی از امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده است و در صفحه 43 زیر عنوان «دیدگاه برگزیده» می نویسد: به نظر می رسد، معنای دقیق امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از: طلب و درخواست انجام دادن واجب و طلب ترک و عدم اجرای حرام.

همچنین در فصل دوم موضوع تفاوت های امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.

نگارنده در فصل سوم به بررسی وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی و عقلی و وجوب کفایی و وجوب توصلی و تعبدی پرداخته و در درس پنجم عنوان هایی همچون: دلیل وجوب، وجوب کفایی یا عینی، واجب توصلی و تعبدی، منهی از مقدمه حرام، و شرایط علم آمر و ناهی به معروف و منکر و احتمال تأثیر را تبیین نموده است.

همچنین، نویسنده در درس ششم به بررسی موضوع هایی همچون: استمرار معصیت، مراتب امر به معروف و نهی از منکر که شامل انکار قلبی، زبانی و یدی است، می پردازد.

شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که آمر و ناهی، احتمال تأثیر امر و نهی را بدهد، از این رو نگارنده در صفحه 80، زیر عنوان «احتمال تأثیر» می نویسد:

اگر آمر و ناهی به عدم تأثیر امر و نهی علم و اصمینان داشته باشد، امر و نهی واجب نیست. (البته در امر و نهی قلبی این شرط وجود ندارد.)

وی در ادامه به بیان شش نکته درباره احتمال تأثیر امر به معروف پرداخته است که برخی از آنها عبارتند از:

1- اگر آمر و ناهی بدانند که امر و نهی او تأثیر نمی گذارد، مگر اینکه با درخواست و موعظه همراه باشد، واجب است امر و نهی را به همراه درخواست موعظه انجام دهد....
2- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی اش با تکرار مؤثر خوادهد بود، تکرار در امر و نهی واجب است.
3- اگر بداند فلان شخص قصد ارتکاب حرامی را دارد و احتمال بدهد که نهی از آن حرام، تأثیر می گذارد، واجب است او را نهی کند.
4- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی او در تقلیل معصیت و کم شدن آن مؤثر است، ولی در قلع و از بین بردن مؤثر نیست، امر و نهی واجب است ... .
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی