loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

الگوی سوم: الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه

3.2 (6)

ناشر لشگر فرشتگان

نویسنده فرج الله هدایت نیا گنجی

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 312

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

مؤلف کتاب را در پنج فصل با عنوان های: مفهوم شناسی و مبانی الگوپذیری، الگوشناسی زنان، مبانی الگوی سوم، شاخصه های الگوی سوم و بایسته های الگوی سوم نگاشته؛ و در مقدمه با اشاره به موضوع تحقیق و اهمیت آن چنین اورده است:

این پژوهش، الگوی رفتاری زن مسلمان را در خانواده و جامعه بررسی می کند. مسئله زن از مسائل اساسی و محوری برای هر ملت، آیین و مکتب است. به همین دلیل از گذشته تاکنون یکی از موضوعات مهم مورد گفت وگو در میان همه ملت ها، مسئله زنان بوده است. زنان مانند مردان نیمی از جامعه اند و با یکدیگر مسائل مشترک دارند، ولی هیچ گاه ضرورتی احساس نشده که در مورد زنان به طور خاص بحث و گفت وگو شود و یا مسائل آنان مورد بررسی های علمی قرار گیرد. زنان به دلیل ستم تاریخی که بر آنان رفته است، وضعیت متفاوتی با مردان دارند. آنان همواره در معرض تحقیر بوده، مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. در برهه ای از تاریخ، هویت انسانی آنان انکار شده است؛ گاهی آنان را در شمار بردگان قرار داده اند و گاهی مانند کودکان و سفیهان اهلیت حقوقی آنان انکار شده است و در زمان ما زنان انسان هایی آزاد و دارای هویت انسانی و اهلیت حقوقی مستقل اند. با وجود این، بحث و گفت وگو درباره مسائل زنان همچنان ادامه دارد. از جمله مسائل مورد بحث و گفت وگو درباره زنان مسئله پژوهش کنونی یعنی نقش زنان در خانواده و جامعه و الگو های متنوعی است که درباره آن وجود دارد.

مولف در فصل سوم به الگوی سوم پرداخته و عناوین این بخش را چنین برمی شمارد:

مبانی انسان شناختی الگوی سوم، هویت انسانی-بررسی آیات آفرینش، کرامت انسانی، تأملی بر توصیف های تحقیرآمیز از زن در منابع اسلامی، مبانی فقهی-حقوقی الگوی سوم اهلیت حقوقی، ادوار حقوقی زن، نقش اسلام در تثبیت اهلیت و استقلال حقوقی زن، عدالت حقوقی مفهوم عدالت در حقوق اسلامی و مبانی تفاوت در حقوق اسلامیو در فصل چهارم به شاخصه های الگوی سوم پرداخته آن را در دو گفتار آورده است و عناوین این فصل را چنین برمی شمارد:

گفتار نخست خانواده گرایی زن مسلمان، که در این بخش به دو مسئله مبانی خانوادگی در اسلام و لوازم خانواده گرایی پرداخته که هر کدام از این بخش ها دارای اقسامی همچون: آفرینش منزلی انسان و طبیعی بودن نهاد خانواده، اصل پاک زیستی و نفی روابط فرا زناشویی، تسریع و تسهیل تشکیل خانواده، تسریع در ازدواج، تسهیل در ازدواج، تحکیم در خانواده، آموزش مهارت افزایی، حمایت از خانواده و داوری و میانجیگری است و در ادامه این فصل و در گفتار دوم، به حضور اجتماعی زن مسلمان در عرصه های مختلف اجتماع و موانع حضور اجتماعی زن پرداخته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما