بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

جریان شناسی، سیاسی عبارت است از شناخت اندیشه ها و ایدئولوژی هایی که در بستر جامعه و در طی زمان در قالب یک جریان سیاسی، سامان می یابد. از میان جریان های سیاسی مختلف هشت جریان اصول گرایی، بنیادگرایی، سنت گرایی، ملی گرایی، اصلاح طلبی، سلفی گری، وهابی گری و اخوانیسم سیاسی، با رویکرد اندیشه ای مبانی و مواضع فکری این جریان ها و با رویکرد اجتماعی زمینه های سیاسی فرهنگی شکل گیری آنها بررسی شده است.

نویسنده کتاب سه هدف اساسی را دنبال می کند: الف: مطالعه دقیق فرآیند مناسبات دین و جامعه و مواجهه اندیشه های اسلامی با دنیای مدرن است که در قالب جریان های سیاسی در گستره جهان اسلام، شکل گرفته است. ب: شناخت اندیشه ها و ایدئولوژی هایی که با تکیه برمبانی فکری، اعتقادی و دیدگاه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها در بسترجامعه به وجود آمده است. ج: ترسیم صورتبندی نوینی که زمینه مطالعه تطبیقی را فراهم آورد و با سهولت بتوان، جریان های مجدد، متجدد و متجمد را شناخت و در مورد مواضع و عملکرد آنها داوری کرد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما