بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
 1. خانه
 2. کتاب
 3. معارف قرآن و حدیث (1)
 4. معارف قرآن و حدیث - سایر (20-1)
 5. نخستین اندیشه های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان، انگاره ها و جریان ها
 • نخستین اندیشه های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان، انگاره ها و جریان ها

نخستین اندیشه های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان، انگاره ها و جریان ها

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده : سید محمدهادی گرامی

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 292

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 7436310003022
24,000 22,800 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدی ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻰ ﺑﻪ دوره ﻣﺘﻘﺪم اﻣﺎﻣﻴـﻪ (ﺗـﺎ ٢٦٠ق) ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ در ﻣﻴﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺣﺪﻳﺜﻰ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی اﻣﺎﻣﻴﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻄﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻼش ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽـﻮن ﺟﺮﻳــﺎن ﺷﻨﺎﺳــﻰ، ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧﮕــﺎره، ﺗﻮﺳــﻌﻪ روش ﻫــﺎی ﺗﻔﺴــﻴﺮی ﻣــﺘﻦ، دوری از ﭘــﻴﺶ ﻓــﺮض ﻫــﺎی ﻛﻼﻣــﻰ، دراﻧــﺪاﺧﺘﻦ ﻃــﺮحواره ﺗــﺎرﻳﺨﻰ و … ﭘﮋوﻫﺸــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ای، در ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﻰ و دﻳﻨﻰ، ﻓﺮاﻫﻢ آورد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺳـﺪه اول ﻫﺠـﺮی ﮔﻔﺘﻤـﺎن اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪﻳﺚ (ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎب ﻋﻠﻰ (ع) و ﻋﺎﻣﻪ) از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ (ع) ﺑﻮد.
 • زبان کتاب
  فارسی
 • شابک
  978-600-214-609-0
 • سال نشر
  1396
 • چاپ جاری
  2
 • تاریخ اولین چاپ
  1396
 • نوع جلد
  جلد نرم
 • قطع
  رقعی
 • تعداد صفحات
  292
 • ناشر
 • نویسنده
 • وزن
  350
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  دوشنبه 5 فروردین 1398
 • شناسه
  74363
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط