بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

سازمان داعش؛ بحران سنی و نبرد بر سر جهادگرایی جهانی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 7621510003022
33,000 31,350 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

جنبش جدیدی که در دهه های اخیر و به ویژه پس از جریان بیداری اسلامی در جهان اسلام به وجود آمد، نوعی جهادگرایی است که ریشه در حرکت سلفیه دارد. «دعوت سلفیه از همان آغاز با واژه «گذشته» و «گذشتگان» همراه بوده است. این گذشته را نمی توان نوعی تاریخ گرایی محض دانست؛ بلکه همان گونه که تاریخ فرهنگ با تاریخ فرهنگی متفاوت است، تاریخ فرهنگ سلفیه با تاریخ فرهنگی سلفیه که نوعی از فرهنگ گرایی بر آن حاکم است، متفاوت می باشد.
در اینجا همان گونه که تاریخ فرهنگی درصدد تبیین معرفت شناسی فرهنگی در طول تاریخ است و تاریخ فرهنگ را بیان نمی کند، بلکه خود این تاریخ فرهنگی است، تاریخ فرهنگی سلفیه، به دنبال معرفت شناسی و تحلیل تاریخ ذهنیت حاکم بر جریان سلفی گرایی در ساختار فکری عوامل آن، چگونگی شکل گیری آن و سرانجام نحوه بروز آن در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند تاریخ است».

گفته می شود نقطه آغازین سلفی گری به عصر «ابن تیمیه» باز می گردد؛ اما در حقیقت، این رویکرد در طول تاریخ، تحولات نسبتاً زیادی به خود دیده است.
بر همین اساس می توان گفت طیف های متعددی از سلفی گری وجود دارد. «در واقع، درحالی که برخی دایره مکتب سلفی گری را چنان گسترده می کنند که همه اهل سنت را دربرمی گیرد و سابقه آن را به صدر اسلام بازمی گردانند و هر فرد را به دیدگاه های سلفی می خوانند، برخی دیگر آن را مترادف وهابیت دانسته و سلفی گری را دقیقاً وهابیت قلمداد می کنند.
همچنین در عصر کنونی، جهان غرب نیز به جریان های غرب ستیز و مخالف خود، عنوان سلفی بخشیده و می کوشد طیف های اسلامی مخالف خود را در ردیف جریان های واپسگرا و سلفی معرفی نماید، تا هم مورد تهاجم تبلیغاتی و نظامی غربی ها قرار گیرند و هم به عنوان گروه های سلفی و افراطی، از سوی جهان اسلام طرد شوند.
چنین وضعیتی موجب شده که در اطلاق سلفی و سلفی گری، دقت و معیار ویژه ای در نظر گرفته نشود و همنوا با غرب و سلفی ها که می کوشند از راه هم پوشانی، دیگران را همراه با خود نشان دهند، بسیاری از گروه های اسلامی غیرسلفی، در ردیف سلفی مصطلح قرار گیرند. این در حالی است که نه تنها میان سلفی گری و فرقه های کلامی و فقهی اهل سنت تفاوت های اساسی وجود دارد، بلکه درون سلفی گری نیز تضادها و تفاوت های بسیاری دیده می شود که موجب ایجاد جریان ها و طیف های گوناگون «درون سلفی» می شود.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط