بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. دانشگاه (26)
  4. کتاب های درسی (2-26)
  5. حقوق رقابت در عرصه مالکیت ‌های فکری - جلد اول

حقوق رقابت در عرصه مالکیت ‌های فکری - جلد اول

مفاهیم، قواعد بنیادین و توافقات ضد رقابتی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

حقوق رقابت به عنوان یک ابزار کنترلی حقوقی، نقش بی‌بدیلی در نظام‌بخشی به بازارهای مالکیت فکری ایفا می‌کند؛ به نحوی که تدارک بستر مناسب برای ارتقای سطح نوآوری و توسعه فناورانه، در غیاب موازین نظارتی حقوق ضد انحصار متصور نیست. در کتاب حاضر ابتدا مفاهیم اولیه و مهم حقوق رقابت و حقوق آفرینش‌های فکری، که در حقیقت مدخلی برای ورود به مباحث آتی است، بیان می‌شود. سپس قواعد بنیادین ناظر به رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری تحلیل می‌شود و ضمن تعمق در اهداف مشترک دو نظام که بسترساز تعامل میان آنهاست، نوع نگرش حقوق ضد انحصار به مصادیق دارایی‌های فکری و راهبردهای مطلوب رقابتی در گستره مالکیت‌های فکری به بحث گذاشته می‌شود. قسمت پایانی به کاوش در ابعاد توافقاتی اختصاص دارد که مرتبط با آفرینه‌های فکری بوده، به انحای مختلف موجب اخلال در رقابت در بازارهای محصول، نوآوری و فناوری می‌شود و حقوق رقابت به مدد ضوابط و قواعدی خاص، آنها را از رویه‌های مشروع رقابتی متمایز می‌سازد. در کتاب پیش رو تلاش می‌شود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافت‌های نظام‌های پیشرو در عرصه حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزه‌های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط