بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

بازگشت به عقل؛ نقدی بر بینه جویی عصر روشنگری و دفاع از عقل و باور داشتن خدا

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8307110003022
4,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کلی کلارک در این کتاب پیشرفت های جدید معرفت شنسی فلسفه دین را بررسی می کند که گاه به آن «معرفت شناسی اصلاح شده»، رد بینه جویی عصر روشنگری بدون انکار عقل یا تایید جزم گرایی می گویند. تاکنون این پیشفت ها، جز در مقاله های پراکنده و فصل هایی از کتاب ها، در جایی نیامده اند.

بخش اول: راه دلیل
فصل اول: اثبات وجود خدا، مسئله ها و چشم اندازها
فصل دوم: خدا و شر

بخش دوم: راه عقل
فصل سوم: نامربوطه جویی، خدا - فرضیه یا شخص؟
فصل چهارم: بازگشت به عقل، نامعقول بودن بینه جویی
محصولات مرتبط