بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

رساله ای درباب گونه شناسی روایت نقطه دید: نظریه و تحلیل

ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده ژپ لینت ولت

مترجم علی عباسی | نصرت حجازی

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 456

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8339610003022
13,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر دربارة «گونه‌شناسی روایت نقطة دید در داستان‌نویسی» نوشته شده است. از این رو در کتاب به معرفی جدیدترین دستاوردها در زمینة «علم روایت‌شناسی» پرداخته شده و سپس با طرح تئوری‌های موجود تا به امروز و مقایسة آن‌ها با نظرات نویسنده، الگوهای نظری با تحلیل‌های کاربردی ارائه گردیده است. در این مقال مخاطبان با چگونگی انجام مطالعات منتقدانه و علمی در رابطه با تحلیل یک دنیای داستانی از دیدگاه «روایت شناختی» آشنا می‌شوند. همچنین در این کتاب وجوه تخیلی حاکم بر داستان، انواع نظریات گونه‌شناختی در چهار گوشة جهان (آنگلوساکسونی، آلمانی، چک و شوروی)، اهداف گونه‌شناسی روایی و... نیز بررسی شده است. در پایان کتاب هم الگوی نظری «رمان زنان مشهور فرانسوی» اثر «روبر شال» ترسیم شده است. در این ترسیم‌گری هفت داستان آن رمان براساس گونة روایی «هم اندرونی»، مورد تحلیل قرار گرفته است. شایان ذکر است مطالعة این کتاب به منقتدان ادبی، دانشجویان و دانش‌پژوهان عرصة ادبیات و نقد و تحلیل متون توصیه می‌شود.
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما