بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

ساختار و کارکرد اندیشکده ها

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8346010003022
21,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

در پشت جلد این کتاب میخوانیم:

وضعیت نامناسب اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایران، نمود کاملی از شکست نظام سیاست گذاری و حکمرانی طی چند دهه گذشته است؛ نظامی که به علت ضعف ها و محدویت های موجود و به رغم صرف هزینه های هنگفت نتوانسته است به درستی سیاست گذاری کند. اصلاح این نظام به علت درهم تنیدگی منافع گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دشواری امکان پذیر است، اما ایجاد زمینه برای فعالیت مراکزی که این کتاب به بهره گیری از ادبیات جهانی موجود درصدد ایجاد دانشی ابتدایی درباره آنهاست، شاید بتواند به رغم آسیب های گوناگون نظام سیاست گذاری، راه برون رفتی از این وضعیت و روزنه امیدی برای کارآمدسازی این نظام بگشاید.

فصل اول: کلیاتی درباره اندیشکده ها
فصل دوم: پیدایش، رشد و تکامل اندیشکده ها در جهان
فصل سوم: ساختار سازمانی اندیشکده ها
فصل چهارم: مدیریت اندیشکده ها
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما