loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

منطق تفسیر قرآن کریم 5

قرآن و علوم طبیعی و انسانی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 84372 10003022
113,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

مقصود از منطق تفسیر قرآن، مبانی، قواعد، سنجه ها، روش ها، گرایش ها و شیوه تحقیق در تفسیر قرآن است، که مراعات آنها می تواند از خطای مفسران جلوگیری کند و به عبارت دیگر، «قواعد و ضوابط و روش های استنباط از قرآن کریم است، که راه برداشت صحیح از قرآن را به مفسر می آموزد». بنابراین، منطق تفسیر قرآن شامل: مبانی تفسیر؛ قواعد تفسیر؛ روش های تفسیری؛ گرایش های تفسیری و روش پژوهش در تفسیر و علوم قرآن است. نگارنده در جلد اول «منطق تفسیر قرآن» به موارد اول و دوم، و در این مجلد به مورد سوم و چهارم و در جلد سوم به مورد آخر پرداخته است. در جلد چهارم، مباحث جدید دانش تفسیر شامل: زبان قرآن، هرمنوتیک و فرهنگ زمانه بحث و بررسی شده و در جلد پنجم به علوم طبیعی و انسانی در قرآن پرداخته است.
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما