بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

آموزش و پرورش سازمانی گسترده، پیچیده، حساس و اثربخش است و با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بسیاری از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه تربیت و تأمین نیروی انسانی از طریق ایجاد و توسعه مراکز تعلیم و تربیت است. مؤلف در این کتاب کوشیده است عوامل برونی و درونی مؤثر بر مسائل آموزش و پرورش ایران و اسناد فرادستی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دستاوردهای جدید آموزش و پرورش و در حد امکان مسائل کلان و خرد و راه‌های کاهش آن‌ها را بررسی کند. این کتاب برای دانشجویان تعلیم و تربیت تدوین شده، ولی مطالعه آن به برنامه‌ریزان، مدیران، و دست‌اندرکاران تعلم و تربیت نیز توصیه می‌شود.

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مسائل آموزش و پرورش ایران» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
محصولات مرتبط