بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات (سرمه سعادت 83)

امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات (سرمه سعادت 83)

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

امنیت فی نفسه یکی از اساسی ترین نیاز های جامعه بشری و همچنین عامل مهمی جهت رشد و توسعه فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی می باشد. از آنجا که قرآن کریم به عنوان قانون اساسی دین اسلام و نیز بهترین نسخه شفابخش آلام روحی و جسمی انسان ها در برگیرنده تمامی نیاز های دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی انسان ها می باشد، نسبت به امنیت نیز توجه ویژه ای داشته و در آیات و روایت بسیاری اهمیت این موضوع را بیان می کند.

زنان برای برخورداری از زندگی سالم و حضورفعال در جامعه نیازمند اطمینان و امنیت هستند. دین اسلام برای این امینیت ارزش زیادی قائل شده چرا که بدون امنیت امید و تعالی و پیشرفت در عرصه های مختلف زندگی فراهم نخواهد شد. در جامعه امروزی به دلیل فعالیت های زنان در عرصه های مختلف زنان با اسیب ها و مشکلاتی مواجه هستند و روز به روز در بین آنان در حال رشد است. با ایجاد ارامش در زنان آرامش و تحکیم خانواده و جامعه سالم از مهمتری فواید ان است.
محصولات مرتبط