بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. روش فرهنگ سازی پاکدامنی در قرآن

روش فرهنگ سازی پاکدامنی در قرآن

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8782810003022
36,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

از کلیدیترین مقولات فرهنگی صحنهی مبارزه با استکبار جهانی، مسألهی اخلاق و رفتارهای جنسی مردم در ایران و کشورهای اسلامی است. اندیشمندان اسلامی باید به فکر راه حلی باشند تا نسلهای جدید و بهخصوص جوانان، توان آراسته شدن به پاکدامنی را پیدا کنند. متأسفانه روشهای فرهنگسازی این مقوله، از مدل روشنی برخوردار نبوده، به همین علت تلاشهای فرهنگی و تربیتی دستگاههای مربوطه، رویشها و محصولهای بایسته را نداشته است.

نسخهی درمان دردها و راه برپاکردن عادلانهی اجتماعات انسانی و اسلامی، بازگشت به قرآن است. میتوان از سیر اقدامات قرآن، مدلها و الگوهای سادهشدهای برای تحولات اجتماعی و اخلاقی جوامع جدید بهدست‌آورد.

مؤسسهی قرآنی تمهید، یادگار ارزشمند استاد محمد هادی معرفت بر مسألهی مهندسی فرهنگی متمرکز شده و درصدد است تا فرهنگسازی و بازسازی فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر پایهی رهنمودهای قرآن سامان دهد؛ ازاینرو با رویکرد ترتیب نزولی (تنزیلی)، پیگیر شناخت روشهای فرهنگسازی است که از قرآن استخراج و استنباط شده باشد.

کتاب «روش فرهنگسازی پاکدامنی در قرآن»، اثر مفسر فرزانه استاد حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور تلاشی در جهت معرفی مراحل تغییر و سیر قرآنی تحول، از آلودگی جنسی به پاکدامنی در جامعه است که با همکاری مرکز نشر هاجر به زیور طبع آراسته شده است.

در این کتاب مراحل اجتناب دادن مردم از آلودگی، ارزشگذاری و تثبیت پرهیز از آلودگی جنسی، هنجارسازی پرهیز از آلودگی جنسی در اجتماع و راههای مراقبت از هنجارها تبیین میگردد.
محصولات مرتبط