بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تلنگر

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نویسنده : ریچارد اچ. تیلر

مترجم : مرتضی رستمی

سال نشر : 1399

تعداد صفحات : 416

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8994810003022
50,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

تلنگرکتـابی اسـت در بـاب انتخـاب کـردن. چگونه انتخـاب میکنیـم و چگـونه می توانیم انتخابهایی بهتر داشته باشیم. ما هر روز تصمیماتی میگیریم؛ اینکه چه بخریم و چه بخوریم، کجا سرمایهگذاری کنیم، در خصوص سلامت و تعلیم و
تربیت فرزندان خود چه کنیم و بسیاری مسائل دیگر... . شوربختانه اغلب هم در انتخـاب خود اشتباه میکنیم، زیرا مستعد سوگیریها و خطاهایی هستیم که ما را در ورطـة تصمیمات بد میاندازد.
ثیلر و سانستاین به ما نشان میدهند که با فهم شیوة اندیشیدن افراد میتوانیم به آنها کمک کنیم که برای خود، خانواده و جامعـه به بهتریـن انتخـاب دسـت یابند.
آنها با بهرهگیری از ده ِ ها مثـال روشنگر و پژوهش دست اول نشان میدهنـد کـه چگونه میتوان بدون ستاندن آزادیهـای انسـان وی را به مسیر درست در انتخاب سـوق داد.
محصولات مرتبط