فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
260,000 ریال
234,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
قیمت
230,000 ریال
207,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر
جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر

جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر

مولف: سلیمان خاکبان

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
280,000 ریال
252,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب حوزه و بایسته های تمدنی
حوزه و بایسته های تمدنی

حوزه و بایسته های تمدنی

مولف: محمدمهدی بهداروند

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
185,000 ریال
خرید کتاب مراتب روحانیت و نقش آن در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر
مراتب روحانیت و نقش آن در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر

مراتب روحانیت و نقش آن در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر

مولف: عبدالرسول یعقوبی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب سلسله مباحثی برای طلاب علوم دینی
سلسله مباحثی برای طلاب علوم دینی

سلسله مباحثی برای طلاب علوم دینی

مولف: معاونت تربیتی - فرهنگی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب روشنفکری حوزوی: دیدگاه ها، مولفه ها، سنجه ها
روشنفکری حوزوی: دیدگاه ها، مولفه ها، سنجه ها

روشنفکری حوزوی: دیدگاه ها، مولفه ها، سنجه ها

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تحقیق و تنظیم کتاب: دفتر برنامه ریزی - گروه مطالعات راهبردی

قیمت
20,000 ریال
خرید کتاب دو گانه؟ حوزه نجف، حوزه قم
دو گانه؟ حوزه نجف، حوزه قم

دو گانه؟ حوزه نجف، حوزه قم

مولف: حمید صالحی

ناشر کتاب: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت

حوزه و روحانیت

مولف: عبدالله جوادی آملی

ناشر کتاب: اسراء

قیمت
89,000 ریال
خرید کتاب مباحثی درباره حوزه
مباحثی درباره حوزه

مباحثی درباره حوزه

مولف: محمدتقی مصباح یزدی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
65,000 ریال
تعداد کل موارد 18
صفحه 1 از 1