فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب فرهنگ چین: هنر
فرهنگ چین: هنر

فرهنگ چین: هنر

مولف: لیوچیان گونگ

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
160,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
قیمت
270,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فقه هنر
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فقه هنر

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فقه هنر

ناشر کتاب: مدرسه اسلامی هنر

گردآورنده کتاب: هادی جهانگشای اباجلو

قیمت
700,000 ریال
قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب فلسفه هنر و زیبایی
فلسفه هنر و زیبایی

فلسفه هنر و زیبایی

مولف: ابوالحسن غفاری

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
360,000 ریال
324,000 ریال
خرید کتاب دلوز و گواتاری برای معماران
دلوز و گواتاری برای معماران

دلوز و گواتاری برای معماران

مولف: اندرو بلنتاین

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
200,000 ریال
180,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب اولویت های تحقیقاتی هنر با نگاهی به برنامه اول تا سوم
اولویت های تحقیقاتی هنر با نگاهی به برنامه اول تا سوم

اولویت های تحقیقاتی هنر با نگاهی به برنامه اول تا سوم

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تحقیق و تنظیم کتاب: مهرداد قادسی

قیمت
11,000 ریال
خرید کتاب هنر و ادب ایران
هنر و ادب ایران

هنر و ادب ایران

مولف: ژان دوبروین

ناشر کتاب: مولی

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب نگره هنر انقلاب اسلامی
نگره هنر انقلاب اسلامی

نگره هنر انقلاب اسلامی

مولف: حبیب الله آیت اللهی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
11,000 ریال
9,900 ریال
خرید کتاب هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟
هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟

هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟

مولف: حسن رحیم پور ازغدی

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
50,000 ریال
45,000 ریال
تعداد کل موارد 324
صفحه 1 از 9