فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب دیالوگ
دیالوگ

دیالوگ

مولف: پیتر ومک

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
240,000 ریال
216,000 ریال
خرید کتاب سحرگاه سوم
سحرگاه سوم

سحرگاه سوم

مولف: سید حسین فدایی حسین

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب بن بست نویسنده
بن بست نویسنده

بن بست نویسنده

مولف: وودی آلن

ناشر کتاب: بیدگل

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب هملت
هملت

هملت

مولف: ویلیام شکسپیر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب بگو راوی بخواند
بگو راوی بخواند

بگو راوی بخواند

مولف: مجید پورولی کلشتری

ناشر کتاب: عهد مانا

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب ماکیاوللی: هنر رعب و وحشت
ماکیاوللی: هنر رعب و وحشت

ماکیاوللی: هنر رعب و وحشت

مولف: رابرت کوهن

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب طنین صدای یک انسان
طنین صدای یک انسان

طنین صدای یک انسان

مولف: دیوید هنری هوانگ

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب شرق و دیگری جدید
شرق و دیگری جدید

شرق و دیگری جدید

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

گردآورنده کتاب: محمدمهدی وحیدی

قیمت
145,000 ریال
130,500 ریال
خرید کتاب روزی برای آرزو: مجموعه نمایشنامه برای نوجوانان
روزی برای آرزو: مجموعه نمایشنامه برای نوجوانان

روزی برای آرزو: مجموعه نمایشنامه برای نوجوانان

مولف: مرتضی سخاوت (داریوند نژاد)

ناشر کتاب: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم

قیمت
35,000 ریال
خرید کتاب خانه عروسک و اشباح
خانه عروسک و اشباح

خانه عروسک و اشباح

مولف: هنریک ایبسن

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب مرد بالشی (نمایشنامه)
مرد بالشی (نمایشنامه)

مرد بالشی (نمایشنامه)

مولف: مارتین مک دونا

ناشر کتاب: افراز

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مرگ یزدگرد (مجلس شاه کشی)
مرگ یزدگرد (مجلس شاه کشی)

مرگ یزدگرد (مجلس شاه کشی)

مولف: بهرام بیضائی

ناشر کتاب: روشنگران و مطالعات زنان

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب فتحنامه ی کلات (نمایشنامه)
فتحنامه ی کلات (نمایشنامه)

فتحنامه ی کلات (نمایشنامه)

مولف: بهرام بیضائی

ناشر کتاب: روشنگران و مطالعات زنان

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب سه خواهر و دیگران
سه خواهر و دیگران

سه خواهر و دیگران

مولف: حمید امجد

ناشر کتاب: نیلا

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب بوفالوی امریکایی
بوفالوی امریکایی

بوفالوی امریکایی

مولف: دیوید ممت

ناشر کتاب: نیلا

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب اتاقی در هتل پلازا
اتاقی در هتل پلازا

اتاقی در هتل پلازا

مولف: نیل سایمون

ناشر کتاب: نیلا

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب هملت (شاهزاده دانمارک)
هملت (شاهزاده دانمارک)

هملت (شاهزاده دانمارک)

مولف: ویلیام شکسپیر

ناشر کتاب: دات

قیمت
115,000 ریال
خرید کتاب اتللو
اتللو

اتللو

مولف: ویلیام شکسپیر

ناشر کتاب: دات

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب موتور آب
موتور آب

موتور آب

مولف: دیوید ممت

ناشر کتاب: دیبایه

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب باغ آلبالو
باغ آلبالو

باغ آلبالو

مولف: آنتون چخوف

ناشر کتاب: جوانه توس

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب اولئانا
اولئانا

اولئانا

مولف: دیوید ممت

ناشر کتاب: بیدگل

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب سوء تفاهم
سوء تفاهم

سوء تفاهم

مولف: آلبر کامو

ناشر کتاب: مجید

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب سر کلاس با کیارستمی
سر کلاس با کیارستمی

سر کلاس با کیارستمی

مولف: پال کرونین

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب دست های آلوده
دست های آلوده

دست های آلوده

مولف: ژان پل سارتر

ناشر کتاب: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب مرگ فروشنده
مرگ فروشنده

مرگ فروشنده

مولف: آرتور میلر

ناشر کتاب: قطره

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب افسانه های تبای
افسانه های تبای

افسانه های تبای

مولف: سوفوکلس

ناشر کتاب: خوارزمی

قیمت
250,000 ریال
تعداد کل موارد 503
صفحه 1 از 14