فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب آنتونی و کلئوپاترا
آنتونی و کلئوپاترا

آنتونی و کلئوپاترا

مولف: ویلیام شکسپیر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب تراژدی قیصر
تراژدی قیصر

تراژدی قیصر

مولف: ویلیام شکسپیر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب من هنوز یک پرنده ام
من هنوز یک پرنده ام

من هنوز یک پرنده ام

مولف: مرتضی سخاوت (داریوند نژاد)

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب تمثیلات: شش نمایشنامه و یک داستان
تمثیلات: شش نمایشنامه و یک داستان

تمثیلات: شش نمایشنامه و یک داستان

مولف: میرزا فتحعلی آخوندزاده

ناشر کتاب: مولی

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب من که دا نیستم
من که دا نیستم

من که دا نیستم

مولف: مهرداد رایانی مخصوص

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب درنا در باران (فیلمنامه)
درنا در باران (فیلمنامه)

درنا در باران (فیلمنامه)

مولف: حمید اندرزچمنی

ناشر کتاب: نشر داستان

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب یوکاستا
یوکاستا

یوکاستا

مولف: ساندرا پرلمن

ناشر کتاب: افراز

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب یرما
یرما

یرما

مولف: فدریکو گارسیا لورکا

ناشر کتاب: قطره

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مولیر
مولیر

مولیر

مولف: میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف

ناشر کتاب: افراز

قیمت
135,000 ریال
خرید کتاب موسیو ابراهیم و گل های قرآن
موسیو ابراهیم و گل های قرآن

موسیو ابراهیم و گل های قرآن

مولف: علیرضا کوشک جلالی

ناشر کتاب: افراز

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب لینکلن
لینکلن

لینکلن

مولف: تونی کوشنر

ناشر کتاب: افراز

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب شایعات
شایعات

شایعات

مولف: نیل سایمون

ناشر کتاب: افراز

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب دشمن مردم
دشمن مردم

دشمن مردم

مولف: آرتور میلر

ناشر کتاب: افراز

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب خانواده گیتری
خانواده گیتری

خانواده گیتری

مولف: اریک امانوئل اشمیت

ناشر کتاب: افراز

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب خانه زویا
خانه زویا

خانه زویا

مولف: میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف

ناشر کتاب: افراز

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب آندروماک
آندروماک

آندروماک

مولف: ژان باتیست راسین

ناشر کتاب: افراز

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب ایوان واسیلیویچ: کمدی در سه پرده
ایوان واسیلیویچ: کمدی در سه پرده

ایوان واسیلیویچ: کمدی در سه پرده

مولف: میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف

ناشر کتاب: افراز

قیمت
125,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب دیالوگ
دیالوگ

دیالوگ

مولف: پیتر ومک

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
240,000 ریال
216,000 ریال
خرید کتاب سحرگاه سوم
سحرگاه سوم

سحرگاه سوم

مولف: سید حسین فدایی حسین

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
70,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب کتاب شناسی پایان نامه های نمایش
کتاب شناسی پایان نامه های نمایش

کتاب شناسی پایان نامه های نمایش

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: علی تاجور

قیمت
40,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
270,000 ریال
خرید کتاب داستان آن کلات: نمایشنامه
داستان آن کلات: نمایشنامه

داستان آن کلات: نمایشنامه

مولف: بهاره مومنی

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب از پشت پنجره 3
از پشت پنجره 3

از پشت پنجره 3

مولف: حامد امان پور قرایی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب از پشت پنجره 1
از پشت پنجره 1

از پشت پنجره 1

مولف: محمدمهدی خاتمی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
تعداد کل موارد 570
صفحه 1 از 16
--> -->-->