فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب احکام فقهی رفتارهای حکومتی در موضوعات اخلاقی
احکام فقهی رفتارهای حکومتی در موضوعات اخلاقی

احکام فقهی رفتارهای حکومتی در موضوعات اخلاقی

مولف: احمد جهان بزرگی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب پیشینه ها و روند تشدید تعارض
پیشینه ها و روند تشدید تعارض

پیشینه ها و روند تشدید تعارض

مولف: جروم داناوان

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی
فقه منابع مالی دولت اسلامی

فقه منابع مالی دولت اسلامی

مولف: غلامرضا مصباحی مقدم

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
180,000 ریال
قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب الگوی نظری امام خمینی در سیاست خارجی
الگوی نظری امام خمینی در سیاست خارجی

الگوی نظری امام خمینی در سیاست خارجی

مولف: محمد محمودی کیا

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
330,000 ریال
297,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب پژوهش و سیاست گذاری
پژوهش و سیاست گذاری

پژوهش و سیاست گذاری

مولف: آن ماژرزاک

ناشر کتاب: نشر نی

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

مولف: محمدحسین جمشیدی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
320,000 ریال
288,000 ریال
خرید کتاب اسلام هراسی در رسانه های غربی
اسلام هراسی در رسانه های غربی

اسلام هراسی در رسانه های غربی

مولف: عباس عیسی زاده

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
240,000 ریال
قیمت
12,000 ریال
10,800 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب قانون تحریم های جدید ضد روسیه
قانون تحریم های جدید ضد روسیه

قانون تحریم های جدید ضد روسیه

مولف: برایان اتول

ناشر کتاب: خبرگزاری فارس

قیمت
50,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب گلوگاه های ترانزیت نفت دنیا
گلوگاه های ترانزیت نفت دنیا

گلوگاه های ترانزیت نفت دنیا

ناشر کتاب: خبرگزاری فارس

مترجم: اداره کل پژوهش خبرگزاری فارس

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب عدالت سیاسی در قرآن کریم
عدالت سیاسی در قرآن کریم

عدالت سیاسی در قرآن کریم

مولف: سید کاظم سیدباقری

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
330,000 ریال
297,000 ریال
تعداد کل موارد 1639
صفحه 1 از 46