فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب بحران های تاریخی هویت ایرانی
بحران های تاریخی هویت ایرانی

بحران های تاریخی هویت ایرانی

مولف: علی اکبر ولایتی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب آزادی بیان
آزادی بیان

آزادی بیان

مولف: نایجل واربرتن

ناشر کتاب: حکمت

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد
مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد

مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد

مولف: کریس بارکر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)
گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)

گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
410,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم
گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم

گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول
گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول

گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب خبرگزاری های ایران: به ضمیمه محیط شناسی راهبردی سایت های خبری ایران
خبرگزاری های ایران: به ضمیمه محیط شناسی راهبردی سایت های خبری ایران

خبرگزاری های ایران: به ضمیمه محیط شناسی راهبردی سایت های خبری ایران

مولف: رضا مقدسی

ناشر کتاب: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب خانواده مسلمان و فضای مجازی
خانواده مسلمان و فضای مجازی

خانواده مسلمان و فضای مجازی

مولف: سید سعیدرضا عاملی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب فلسفه فرهنگ
فلسفه فرهنگ

فلسفه فرهنگ

مولف: علی اصغر مصلح

ناشر کتاب: علمی

قیمت
495,000 ریال
خرید کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم!
چگونه با آمار دروغ بگوییم!

چگونه با آمار دروغ بگوییم!

مولف: حسین راهداری

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب همگرایی رسانه ای
همگرایی رسانه ای

همگرایی رسانه ای

مولف: آرتور لوگمایر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب آینده پژوهی دولت الکترونیک
آینده پژوهی دولت الکترونیک

آینده پژوهی دولت الکترونیک

مولف: سید سعیدرضا عاملی

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب الگوی حکمرانی دوفضایی
الگوی حکمرانی دوفضایی

الگوی حکمرانی دوفضایی

مولف: سید سعیدرضا عاملی

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
150,000 ریال
قیمت
500,000 ریال
قیمت
260,000 ریال
234,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ ناب اسلامی: مبانی و الگوهای مفهومی
فرهنگ ناب اسلامی: مبانی و الگوهای مفهومی

فرهنگ ناب اسلامی: مبانی و الگوهای مفهومی

مولف: علی ذوعلم

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
360,000 ریال
324,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
225,000 ریال
خرید کتاب نقدی علمی بر سند 2030
نقدی علمی بر سند 2030

نقدی علمی بر سند 2030

مولف: سید محمدحسین راجی

ناشر کتاب: کتابستان ماجد

قیمت
120,000 ریال
قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در رسانه - جلد دوم: دین و رسانه
جستارهایی در رسانه - جلد دوم: دین و رسانه

جستارهایی در رسانه - جلد دوم: دین و رسانه

مولف: سید حمیدرضا قادری

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در رسانه - جلد سوم: دین و رسانه
جستارهایی در رسانه - جلد سوم: دین و رسانه

جستارهایی در رسانه - جلد سوم: دین و رسانه

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب اخلاق در فضای مجازی
اخلاق در فضای مجازی

اخلاق در فضای مجازی

مولف: حامد موحدنسب

ناشر کتاب: تلاوت آرامش

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب ماهواره، آسیب ها و احکام آن
ماهواره، آسیب ها و احکام آن

ماهواره، آسیب ها و احکام آن

مولف: محمود پاکیزه

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
20,000 ریال
خرید کتاب پهلوی سوم: آنچه ماهواره ها از پهلوی ترسیم کرده اند
پهلوی سوم: آنچه ماهواره ها از پهلوی ترسیم کرده اند

پهلوی سوم: آنچه ماهواره ها از پهلوی ترسیم کرده اند

مولف: کاظم موذن

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد پنجم: اخلاق علم و فرهنگ
دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد پنجم: اخلاق علم و فرهنگ

دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد پنجم: اخلاق علم و فرهنگ

مولف: احمدحسین شریفی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی (دوره پنج جلدی)
دانشنامه اخلاق کاربردی (دوره پنج جلدی)

دانشنامه اخلاق کاربردی (دوره پنج جلدی)

مولف: احمدحسین شریفی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
1,190,000 ریال
خرید کتاب کار تیمی اثر بخش
کار تیمی اثر بخش

کار تیمی اثر بخش

مولف: مایکل ا. وست

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
210,000 ریال
تعداد کل موارد 929
صفحه 1 از 26