فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب لایک ممنوع
لایک ممنوع

لایک ممنوع

مولف: سید بشیر حسینی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
200,000 ریال
180,000 ریال
خرید کتاب اسلام هراسی در رسانه های غربی
اسلام هراسی در رسانه های غربی

اسلام هراسی در رسانه های غربی

مولف: عباس عیسی زاده

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
240,000 ریال
قیمت
145,000 ریال
130,500 ریال
خرید کتاب سلطه رسانه ای صهیونیسم در امریکا
سلطه رسانه ای صهیونیسم در امریکا

سلطه رسانه ای صهیونیسم در امریکا

مولف: زهرا سمواتی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
25,000 ریال
22,500 ریال
خرید کتاب روندهای جدید در رسانه های اجتماعی
روندهای جدید در رسانه های اجتماعی

روندهای جدید در رسانه های اجتماعی

ناشر کتاب: خبرگزاری فارس

مترجم: دانشکده رسانه فارس

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب حکایت بلوچ (دوره هفت جلدی)
حکایت بلوچ (دوره هفت جلدی)

حکایت بلوچ (دوره هفت جلدی)

مولف: محمود زندمقدم

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
2,500,000 ریال
خرید کتاب جنگ و رسانه؛ پیدایش نبردهای تکثیر شونده
جنگ و رسانه؛ پیدایش نبردهای تکثیر شونده

جنگ و رسانه؛ پیدایش نبردهای تکثیر شونده

مولف: بن اولافلین

ناشر کتاب: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ و جهانی شدن
فرهنگ و جهانی شدن

فرهنگ و جهانی شدن

مولف: هادی طاهری

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب شبیخون فرهنگی
شبیخون فرهنگی

شبیخون فرهنگی

مولف: احمد طهماسبی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی فرهنگی
جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی فرهنگی

مولف: هادی طاهری

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
50,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی
مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی

مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب امپراطوری نظریه ها
امپراطوری نظریه ها

امپراطوری نظریه ها

مولف: ویل اچ کورال

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب بحران های تاریخی هویت ایرانی
بحران های تاریخی هویت ایرانی

بحران های تاریخی هویت ایرانی

مولف: علی اکبر ولایتی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب آزادی بیان
آزادی بیان

آزادی بیان

مولف: نایجل واربرتن

ناشر کتاب: حکمت

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب مطالعات فرهنگی؛ نظریه و عملکرد
مطالعات فرهنگی؛ نظریه و عملکرد

مطالعات فرهنگی؛ نظریه و عملکرد

مولف: کریس بارکر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)
گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)

گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
410,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم
گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم

گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول
گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول

گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
210,000 ریال
تعداد کل موارد 949
صفحه 1 از 27